سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سکرما

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سکرما : موضوع فعالیت شرکت طبق ماده (2) اساسنامه ایجاد و تأسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تامین کلیه مواد و وسائل دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,603
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.2
درصد خالص خرید حقوقی
420
ارزش معاملات
4.9B
حجم معاملات
3.5M
خالص خرید حقوقی
2.6M
خرید حقوقی
3.2M
خرید حقیقی
352K
فروش حقیقی
2.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-496.4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.6 3 6 -61 -0.14
13,940
0.00
13,960
756 519 0.3 0.4 19.49 0.05 29 212M 153.4K 43.8K 133.4K 19.9K 63.8K -0
2 1401/07/11 0.2 3 19 -354 -0.36
13,960
-0.07
14,000
837 7,500 0.6 0.4 19.49 0.09 92 383.1M 276.9K 253.6K 253.6K 23.2K 276.9K -0
3 1401/07/10 0.4 1 3 -65 -0.36
14,010
-1.56
13,840
10,000 2,947 0.5 0.4 19.51 0.09 18 353.3M 254.8K 46.1K 243K 11.8K 57.9K -0
4 1401/07/09 0.4 5 14 -378 -0.35
14,060
-0.78
14,000
1,000 45,000 0.6 0.3 19.53 0.1 94 397.5M 285.8K 268.8K 268.8K 17.1K 285.8K -0
5 1401/07/06 1.1 11 9 -50 0.50
14,110
1.00
14,180
1,000 19,144 1.1 0.6 19.55 0.16 8 664.7M 468.4K 35.7K 324.3K 144.1K 179.8K -0
6 1401/07/04 0.6 17 27 -719 1.67
14,040
2.03
14,090
386 922 1.5 1 19.58 0.22 79 0.9B 646.9K 511.9K 511.9K 135K 646.9K -0
7 1401/07/02 0 1 39 -1,977 -0.50
13,810
-1.51
13,670
2,722 10,953 3.9 3.3 19.68 0.49 100 2B 1.4M 1.4M 1.4M 1.2K 1.4M -496.4M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
73.6 % -1 -1 0 -5 -7 8 27 -5 -16 3 15
سابقه پول داغ نماد سکرما
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سکرما 1,381 -0.5 0.02 841.7K 36.1M 0 1 0 144.4M 0 3 0 165.5M -496.4M فروش 12:19:15 1401/07/02
2 سکرما 1,381 -0.5 0.02 841.7K 36.1M 0 1 0 144.4M 0 2 0 176M -352M فروش 12:19:15 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک