سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سپیدار

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سپیدار : فعالیت اصلی شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام) طبق ماده 2 اساسنامه عمدتاً در زمینه های تولید (تحلیل، طراحی و برنامه نویسی)، عرضه، فروش، اجاره، استقرار، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش محصولات، خدمات نرم افزاری و خدمات مرتبط با آن؛ در بازار کسب و کارهای کوچک، اصناف، اشخاص و ایجاد بسترهای لازم برای عرضه آنها می باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-4,657
قیمت پایانی
7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.7
درصد خالص خرید حقوقی
170
ارزش معاملات
13.5B
حجم معاملات
5.8M
خالص خرید حقوقی
2M
خرید حقوقی
2.7M
خرید حقیقی
3.1M
فروش حقیقی
5.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 15.3 7 0 60 1.06
23,750
0.85
23,700
241 5,498 0.2 0.1 15.15 0.13 -18 339.1M 142.7K -25.3K 4.1K 138.6K 113.3K -0
2 1401/07/11 7.5 9 1 -212 1.29
23,500
1.72
23,600
240 300 0.5 0.3 15.15 0.34 25 849.5M 361.6K 90.2K 108.1K 253.5K 343.6K -0
3 1401/07/10 3.3 19 6 -3,259 -0.64
23,200
0.00
23,350
52,581 19,262 3.2 2.4 15.14 1.76 75 4.3B 1.9M 1.4M 1.5M 381.2K 1.8M -2.3B
4 1401/07/09 6.8 14 2 -510 -3.11
23,350
-4.77
22,950
4,819 2,074 1.3 1.1 15.15 0.74 28 1.8B 789.2K 218.4K 296.9K 492.3K 710.8K -0
5 1401/07/06 4.9 14 3 -508 5.70
24,100
6.58
24,300
1,000 26,038 2.7 3.1 15.14 1.36 15 3.5B 1.4M 210.9K 341.9K 1.1M 1.3M 462.3M
6 1401/07/04 21.9 27 1 285 6.29
22,800
6.99
22,950
417,574 452 1.6 2 15.1 0 -16 1.8B 803.6K -125K 195.1K 608.5K 483.6K 459M
7 1401/07/02 7.8 12 2 -513 -3.38
21,450
-1.58
21,850
12,115 1,075 0.8 1 0 0.37 61 847.3M 394.6K 239K 239K 155.6K 394.6K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
34.8 % 2 -1 8 13 12 7 16 31 -6 26 46
سابقه پول داغ نماد سپیدار
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سپیدار 2,335 0 2.98 18.3M 6.1M 1 2 56K 866.7M 0 2 0 773.1M -2.3B فروش 12:15:20 1401/07/10
2 سپیدار 2,300 -1.5 4.92 16.8M 3.4M 2 1 69.2M 585.8M 0 1 0 585.8M -585.8M فروش 12:12:07 1401/07/10
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک