سابقه روزانه و لحظه ای نماد سپرمی

نماد سپرمی شرکت پرمیت‌ در بازار پایه قرمز فرابورس گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی و زیر گروه تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
سپرمی پرمیت‌ بازار پایه قرمز فرابورس سایر محصولات کانی غیرفلزی تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ 138.3K 35.2M 130.6B 19.72% 6.9M 25.8B 75.6K 93.5K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
سپرمی 0.27%
37,100
0.95%
37,350
13.9B 27.9B 66B 158.3B 1M 2.6M 3.6M -280.4M -526.1M 0 970 38.25 0 0 819
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
سپرمی 2 2 4 8 11 15 -6 98 319 15 18 98 319 1400/01/10 -9 1401/06/05
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
سپرمی 34,300 33,200 32,250 31,500 31,500 18,730 37,100 37,100 37,100 39,650 40,750 40,750 8 12 15 26 29 118
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
سپرمی SMA5: 36,970 SMA10: 36,410 SMA20: 35,433 SMA50: 33,997 SMA100: 34,968 SMA200: 34,439 EMA5: 36,959 EMA10: 36,439 EMA20: 35,680 EMA50: 34,946 EMA100: 34,503 EMA200: 34,439 84 100 72 253 2,383 0 131
K: 100
D: 100
Upper: 37,629
Middle: 35,433
Lower: 33,236
Value: 871
Signal: 709
Diverg.: 162
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 1.5M 598M -0 161K 2.2 -1% -407 407 161K 160K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 10.7 20.8 1.9 0.27
37,100
0.95
37,350
56.1K 0 0.5 0.5 19.72 1M 166.4M -0 44.6K 0.61 -1 -270 0 270 44.6K 44.3K
2 1402/01/08 9.4 24.4 2.6 0.41
37,000
0.95
37,200
34.4K 0 0.7 0.7 20.73 -0 243.7M -0 65.5K 0.9 0 -0 0 0 65.5K 65.5K
3 1402/01/07 22.6 47 2.1 0.41
36,850
0.95
37,050
53.9K 0 0.6 0.7 20.73 504.8K 188.1M -0 50.8K 0.69 0 -137 0 137 50.8K 50.6K
سابقه پول داغ نماد سپرمی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سپرمی 3,350 0.9 1.87 24.4M 13M 2 1 16.8M 100.5M 0 2 0 100.5M -201M فروش 09:39:33 1401/11/12
2 سپرمی 3,350 0.9 1.87 24.4M 13M 2 1 16.8M 100.5M 0 1 0 100.5M -100.5M فروش 09:39:33 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده