سابقه روزانه و لحظه ای نماد سپر

نماد سپر شرکت صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
سپر صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت 1 1.5B 2.6T 100% 1.5B 2.5T 45.5M 31.9M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
سپر 0.06%
17,293
0.06%
17,293
3.9T 6.9T 10.9T 19.8T 2.4B -1.1B -65.6B -30.1B -58B 0 0 0 0 17,227 65
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
سپر 0 0 1 2 4 6 11 22 48 6 11 23 48 1400/01/07 0 1402/01/07
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
سپر 16,989 16,674 16,371 15,559 14,790 14,102 17,293 17,293 17,293 17,293 17,293 17,293 2 4 6 11 17 23
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
سپر SMA5: 15,784 SMA10: 15,754 SMA20: 15,692 SMA50: 15,489 SMA100: 15,170 SMA200: 14,562 EMA5: 15,783 EMA10: 15,753 EMA20: 15,688 EMA50: 15,492 EMA100: 15,179 EMA200: 14,562 100 100 100 15 192 -2 124
K: 98
D: 98
Upper: 15,836
Middle: 15,692
Lower: 15,547
Value: 87
Signal: 89
Diverg.: -1
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 815.6M 154B -0 88.8M 5.9 12% -467.8K 61.4M 61.9M 27.4M 27.0M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 1.1 58.2 54 0.06
17,293
0.06
17,293
78.4M 27.5M 0.8 0.7 0 2.4B 45.7B -0 26.4M 1.76 -5 -1.4M 19.1M 20.4M 7.4M 6M
2 1402/01/06 0.9 61.9 67 0.06
17,282
0.06
17,282
69.4M 32.9M 1.4 1.1 0 7.2B 75.7B -0 43.8M 2.92 -10 -4.2M 31.4M 35.6M 12.4M 8.2M
3 1402/01/05 0.8 53.2 68.4 0.18
17,271
0.18
17,271
69.1M 19.4M 0.6 0.4 0 -8.8B 32.2B -0 18.6M 1.24 27 5.1M 11M 5.9M 7.7M 12.8M
پول داغ برای نماد سپر یافت نشد!
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده