سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سپاها

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سپاها : موضوع فعالیت شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام ) طبق ماده 3 اساسنامه . تولید و فروش انواع مختلف سیمان و مصالح ساختمانی مشتق از سیمان روباره . اکتشاف . استخراج و بهره برداری از معادن مرتبط . خرید و تحصیل و واگذاری اراضی . تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید و خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود و بطور کلی هر نوع معاملات مالی و تجاری مربوط به موارد فوق می باشد .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,960
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.6
درصد خالص خرید حقوقی
180
ارزش معاملات
9.8B
حجم معاملات
11.0M
خالص خرید حقوقی
2.2M
خرید حقوقی
3.8M
خرید حقیقی
7.2M
فروش حقیقی
9.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-226.2M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 2.3 22 10 1,115 2.97
8,670
5.94
8,920
737 6,027 1.6 2.1 27.81 0.42 -45 2.5B 2.9M -1.3M 253K 2.6M 1.4M -0
2 1401/07/02 0.4 6 14 -744 -4.75
8,420
-4.98
8,400
20,000 5,000 0.9 1.3 27.83 0.25 53 1.4B 1.7M 884.1K 884.1K 798.8K 1.7M -108.1M
3 1401/06/30 0.4 10 27 -1,278 -2.64
8,840
-2.75
8,830
5,000 39,358 1.1 2.2 27.83 0.33 65 2B 2.2M 1.4M 1.4M 793.1K 2.2M -0
4 1401/06/29 0.6 11 21 -371 -1.94
9,080
-2.05
9,070
45,556 6,400 0.9 1.7 27.83 0.25 24 1.6B 1.7M 408.3K 528.2K 1.2M 1.6M -118.2M
5 1401/06/28 0.6 7 12 -133 -0.96
9,260
-1.93
9,170
15,063 450 0.4 0.6 27.83 0.11 19 686.8M 749.3K 143.6K 143.6K 605.7K 749.3K -0
6 1401/06/27 1 8 8 -151 -0.21
9,350
-0.75
9,300
25,000 46,787 0.3 0.4 27.83 0.08 28 544.9M 585.5K 161.4K 161.4K 424K 585.5K -0
7 1401/06/23 0.8 11 15 -398 -0.43
9,370
-1.17
9,300
9,450 199 0.5 0.7 28.83 0.17 36 1.1B 1.2M 424.4K 431.1K 735.9K 1.2M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
19.8 % -2 -6 -8 -13 -6 -22 8 -4 -29 1 14
سابقه پول داغ نماد سپاها
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سپاها 823 -6.9 0.39 5.1M 13.2M 11 1 3.8M 108.1M 0 1 0 108.1M -108.1M فروش 12:06:00 1401/07/02
2 سپاها 900 -2.81 0.55 12M 21.7M 2 1 3.2M 118.2M 0 1 0 118.2M -118.2M فروش 12:03:35 1401/06/29
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک