سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سپاها

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سپاها : موضوع فعالیت شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام ) طبق ماده 3 اساسنامه . تولید و فروش انواع مختلف سیمان و مصالح ساختمانی مشتق از سیمان روباره . اکتشاف . استخراج و بهره برداری از معادن مرتبط . خرید و تحصیل و واگذاری اراضی . تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید و خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود و بطور کلی هر نوع معاملات مالی و تجاری مربوط به موارد فوق می باشد .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,639
قیمت پایانی
-9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.3
درصد خالص خرید حقوقی
67
ارزش معاملات
24.6B
حجم معاملات
21.8M
خالص خرید حقوقی
3.2M
خرید حقوقی
5.3M
خرید حقیقی
16.5M
فروش حقیقی
19.7M
برآیند پول داغ و گروهی
435.7M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 1.3 14 11 433 2.56
11,230
1.00
11,060
10,250 7,812 0.2 0.6 31.04 0 -20 2.2B 1.9M -385.7K 484K 1.5M 1.1M 127.7M
2 1401/11/11 1.1 17 15 234 2.05
10,950
3.45
11,100
29,000 65,022 0.3 0.5 0 0.26 -11 2.2B 2M -213.6K 0 2M 1.8M -99.1M
3 1401/11/10 1.1 16 14 76 -0.46
10,730
0.37
10,820
5,000 50,000 0.3 0.6 31.04 0 -3 2.8B 2.6M -71.1K 389.8K 2.2M 2.2M -0
4 1401/11/09 1.2 30 25 -1,243 -5.77
10,780
-5.51
10,810
185,750 10 0.8 1.4 0 0.83 19 6.5B 6.1M 1.2M 1.2M 4.9M 6M 1.1B
5 1401/11/08 0.8 15 17 -1,013 -2.22
11,440
-2.74
11,380
500 100,402 0.3 0.5 29.97 0.37 33 3.1B 2.7M 885.3K 1.1M 1.6M 2.5M -212.2M
6 1401/11/05 0.8 18 23 -1,735 -4.49
11,700
-3.51
11,820
78,627 10,305 0.5 0.8 29.97 0.57 35 4.9B 4.2M 1.5M 1.5M 2.7M 4.2M -117.3M
7 1401/11/04 1.1 17 15 -392 -0.97
12,250
-1.05
12,240
73,675 4,000 0.3 0.4 29.97 0.32 14 2.9B 2.4M 319.8K 700K 1.7M 2M -335.4M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
14.5 % -2 -4 -5 7 23 57 49 83 -11 1 14
سابقه پول داغ نماد سپاها
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سپاها 1,116 1.92 1.54 15M 9.7M 3 1 33.9M 111.6M 2 1 119.6M 111.6M 127.7M فروش 12:01:04 1401/11/12
2 سپاها 1,134 3.56 2.17 17M 7.8M 1 0 119.6M 0 2 0 119.6M 0 239.3M خرید 10:40:32 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده