سابقه روزانه و لحظه ای نماد سپاس

نماد سپاس شرکت صندوق س. پاداش سهامداری-ثابت در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت - Purpose of the fund, the fund-raising from investors and the formation of a portfolio of financial assets and the management of the basket. Due to the risk accepted by investors trying to be awarded the maximum possible efficiency. To achieve this objective the Fund in securities (stocks with different degree of risk, bonds, bank certificates of deposit, etc.), investment My¬Nmayd سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
سپاس صندوق س. پاداش سهامداری-ثابت - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت 1 1B 1T 100% 1B 1T 3.3M 3.4M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
سپاس 0.06%
10,122
0.05%
10,121
165.6B 457.7B 679.9B 1.9T 345.7M 1.6B -3.3B -4.6B -27.3B 0 0 0 0 0 569
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
سپاس 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1400/01/16 -1 1400/06/15
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
سپاس 10,008 10,006 10,006 10,006 10,006 10,005 10,164 10,164 10,164 10,164 10,169 10,169 2 2 2 2 2 2
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
سپاس SMA5: 10,097 SMA10: 10,076 SMA20: 10,078 SMA50: 10,083 SMA100: 10,089 SMA200: 10,086 EMA5: 10,096 EMA10: 10,087 EMA20: 10,080 EMA50: 10,082 EMA100: 10,085 EMA200: 10,086 53 100 19 12 21 -1 49
K: 99
D: 87
Upper: 10,171
Middle: 10,078
Lower: 9,984
Value: 3
Signal: -4
Diverg.: 7
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 1.1B 15.0B -0 14.8M 1.5 -104% -1.1M 13.0M 14.1M 1.8M 776K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 1.9 55 28.4 0.06
10,122
0.05
10,121
59.6K 10M 0.3 1.2 0 345.7M 714.5M -0 705.9K 0.07 -48 -341.6K 0 341.6K 705.9K 364.4K
2 1402/01/06 2.2 23.6 10.7 0.05
10,116
0.04
10,115
850 10M 4.9 22.7 0 297.4M 13.5B -0 13.3M 1.33 -2 -294K 12.9M 13.2M 442.5K 148.5K
3 1402/01/05 2.2 44 20.5 0.12
10,111
0.12
10,111
10K 10M 0.2 0.2 0 437.7M 816.9M -0 808K 0.08 -54 -432.9K 111.8K 544.7K 696.2K 263.3K
پول داغ برای نماد سپاس یافت نشد!
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده