سابقه روزانه و لحظه ای نماد سپاس

نماد سپاس شرکت صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت - Purpose of the fund, the fund-raising from investors and the formation of a portfolio of financial assets and the management of the basket. Due to the risk accepted by investors trying to be awarded the maximum possible efficiency. To achieve this objective the Fund in securities (stocks with different degree of risk, bonds, bank certificates of deposit, etc.), investment My¬Nmayd سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه سپاس چارت تکنیکال سپاس ریزمعاملات سپاس پول داغ سپاس سهامداران عمده سپاس افزایش سرمایه سپاس تعدیل قیمت سپاس نمودار قیمت سپاس چارت دلاری سپاس TSETMC سپاس کدال سپاس فیلتر کدال سپاس
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
سپاس صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت 1 2B 2.6T 100% 1B 1T 15.4M 23.5M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV حباب رتبه نقدشوندگی
سپاس 0.06%
11,375
0.05%
11,374
1T 1.9T 6.1T 18.3T 194.6M 23.9B 82.6B 188.7B 372.5B 0 0 0 0 13,045 -15.38% 62
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
سپاس 0 1 1 2 4 7 13 27 30 7 13 27 31 1401/06/16 0 1403/02/30
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
سپاس 12,831 12,556 12,256 11,563 10,908 10,297 13,103 13,103 13,103 13,103 13,103 13,103 2 4 7 13 20 27
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
سپاس SMA5: 13,076 SMA10: 13,042 SMA20: 12,971 SMA50: 12,733 SMA100: 12,393 SMA200: 11,819 EMA5: 13,076 EMA10: 13,041 EMA20: 12,968 EMA50: 12,749 EMA100: 12,426 EMA200: 11,819 100 100 100 14 207 0 123
K: 100
D: 100
Upper: 13,135
Middle: 12,971
Lower: 12,807
Value: 99
Signal: 101
Diverg.: -2
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 11.4B 51.9B -0 39.6M 4 -88% -8.7M 17.8M 26.5M 21.8M 13.1M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1403/02/30 1.2 118.4 101.8 0.1
13,103
0.09
13,102
45M 42.2M 0.5 0.9 0 5.8B 17.4B -0 13.3M 1.33 -33 -4.4M 5M 9.4M 8.3M 3.9M
2 1403/02/29 0.6 72.2 117.3 0.08
13,090
0.08
13,090
38.4M 45.6M 0.7 1.3 0 -0.9B 23.4B -0 17.9M 1.79 4 702.7K 11.6M 10.9M 6.3M 7M
3 1403/02/26 1.7 94.8 54.8 0.14
13,079
0.13
13,078
48.7M 43.9M 0.3 0.6 0 6.5B 11.1B -0 8.5M 0.85 -59 -5M 1.3M 6.2M 7.2M 2.2M
سابقه پول داغ نماد تداوم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تداوم 1,304 0.08 1.06 74.7M 70.3M 2 1 58.6M 630.4M 1 2 60.3M 71.6M 1.5B فروش 14:02:18 1403/02/23
2 تداوم 1,304 0.08 0.94 60.3M 64M 123 80 60.3M 64M 1 1 60.3M 64.7M 2.2B خرید گروهی 13:54:33 1403/02/23
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده