سابقه روزانه و لحظه ای نماد سپاس

نماد سپاس شرکت صندوق س. پاداش سهامداری-ثابت در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت - Purpose of the fund, the fund-raising from investors and the formation of a portfolio of financial assets and the management of the basket. Due to the risk accepted by investors trying to be awarded the maximum possible efficiency. To achieve this objective the Fund in securities (stocks with different degree of risk, bonds, bank certificates of deposit, etc.), investment My¬Nmayd سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
arongroups
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
سپاس صندوق س. پاداش سهامداری-ثابت - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت 1 1B 1.1T 100% 1B 1T 8.7M 12.8M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
سپاس 0.17%
11,237
0.17%
11,237
488.7B 496.2B 2.8T 5T -29M -450.2M -444.6M -1.1B -17.3B 0 0 0 0 11,065 213
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
سپاس 0 0 1 2 4 6 11 11 11 6 12 12 12 1400/12/16 -14 1395/02/28
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
سپاس 11,018 10,810 10,594 10,008 10,006 10,006 11,237 11,237 11,237 11,237 11,237 11,237 2 4 6 12 12 12
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
سپاس SMA5: 10,097 SMA10: 10,076 SMA20: 10,078 SMA50: 10,083 SMA100: 10,089 SMA200: 10,086 EMA5: 10,096 EMA10: 10,087 EMA20: 10,080 EMA50: 10,082 EMA100: 10,085 EMA200: 10,086 53 100 19 12 21 -1 49
K: 99
D: 87
Upper: 10,171
Middle: 10,078
Lower: 9,984
Value: 3
Signal: -4
Diverg.: 7
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -802.7M 48.4B -0 43.1M 4.3 78% 716K 42.8M 42.1M 306K 1.0M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/07/12 0.5 10.2 20.1 0.17
11,237
0.17
11,237
10M 10M 0.8 1.5 0 -29M 11.4B -0 10.2M 1.02 0 25.8K 10M 10M 117.5K 143.3K
2 1402/07/10 0.8 13.6 17.3 0.05
11,218
0.05
11,218
14K 10M 2.8 112.1 0 -30.1M 36B -0 32.1M 3.21 0 26.9K 32M 32M 96.8K 123.7K
3 1402/07/09 0.2 34.5 169.4 0.06
11,210
0.08
11,212
20M 10M 0.1 5.3 0 -743.6M 0.9B -0 845.6K 0.08 78 663.3K 753.5K 90.1K 92.2K 755.5K
پول داغ برای نماد سپاس یافت نشد!
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده