سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سمگا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سمگا : موضوع فعالیت اصلی این شرکت عبارت است از خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شرکت‌های فعال در زمینه گردشگری با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع با قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه‌پذیر به نحوی که بتواند حداقل یک عضو هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌پذیر را انتخاب و موضوع فعالیت هر یک از شرکت‌های سرمایه پذیر و توسعه و بسط زمینه‌های مختلف صنعت گردشگری باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-22
قیمت پایانی
-9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.1
درصد خالص خرید حقوقی
-2
ارزش معاملات
68.4B
حجم معاملات
120M
خالص خرید حقوقی
71K
خرید حقوقی
31.6M
خرید حقیقی
88.6M
فروش حقیقی
88.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-5.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.9 20 24 203 -0.36
5,590
1.60
5,700
17,826 53,956 2 3.1 38.44 1.01 -1 21.7B 38.8M -363.4K 23.8M 15M 14.6M -223.4M
2 1401/07/11 0.8 15 18 -14 -0.36
5,610
-1.78
5,530
154,111 138,592 0.4 0.6 38.44 0.23 0 5B 8.9M 25.6K 200K 8.7M 8.7M -431.8M
3 1401/07/10 0.9 15 17 -634 -0.18
5,630
-0.35
5,620
395 16,814 0.9 1.3 38.44 0.45 6 9.8B 17.4M 1.1M 5.3M 12.1M 13.2M -1.3B
4 1401/07/09 0.7 15 23 -28 -5.53
5,640
-6.87
5,560
2,000 149,823 0.7 1.1 38.44 0.38 0 8.3B 14.7M 50K 50K 14.6M 14.7M -1.2B
5 1401/07/06 0.9 18 20 155 2.23
5,970
1.37
5,920
3,500 2,929 0.5 0.7 38.44 0.3 -2 6.9B 11.6M -258.9K 305K 11.3M 11M -390M
6 1401/07/04 0.8 13 16 297 0.52
5,840
0.34
5,830
4,504 79,211 0.4 0.5 38.44 0.26 -5 5.9B 10.2M -508.1K 1.9M 8.3M 7.8M -132.1M
7 1401/07/02 0.6 15 24 0 -5.68
5,810
-6.98
5,730
0 98,675 0.8 1.1 38.44 0.48 0 10.8B 18.6M -0 0 18.6M 18.6M -1.5B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.1 % -1 -6 -13 -13 -11 -27 -41 -55 -62 1 61
سابقه پول داغ نماد سمگا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سمگا 565 0.71 0.89 20.7M 23.3M 5 1 25.7M 128.6M 2 2 179.4M 116.4M -223.4M فروش 12:29:07 1401/07/12
2 سمگا 569 1.43 0.91 20.8M 22.9M 4 1 25.3M 101.3M 2 1 179.4M 113.4M -94.8M فروش 12:27:50 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک