سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سمازن

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سمازن : موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 4 اساسنامه، تأسیس و ایجاد کارخانجات سیمان و بهره برداری ازآن و خریدهر نوع وسائل و تأسیسات و مواد و ماشین آلات موردنیاز کارخانه و فروش انواع محصولات آن و ایجاد صنایع وابسته به مصالح ساختمانی خصوصاً مربوط به سیمان و مشارکت و سرمایه گذاری در سایرشرکتهای تولیدی و هر نوع فعالیت مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت میباشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,740
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.3
درصد خالص خرید حقوقی
292
ارزش معاملات
8.6B
حجم معاملات
6.9M
خالص خرید حقوقی
3M
خرید حقوقی
4.4M
خرید حقیقی
2.5M
فروش حقیقی
5.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-34.1M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.7 19 28 -1,049 -0.32
12,430
-0.56
12,400
30,000 38,456 1.6 2 22.05 0.26 59 1.8B 1.4M 843.7K 1.1M 280.6K 1.1M -0
2 1401/07/11 1.1 22 21 -216 -1.03
12,470
-1.67
12,390
50,000 825 1.6 1.7 22.07 0.26 12 1.8B 1.4M 172.8K 0.9M 480.7K 653.5K -0
3 1401/07/10 0.5 11 23 -749 0.00
12,600
0.00
12,600
25,921 12,000 0.8 1 22.07 0.13 87 864.1M 685.9K 594.3K 605.5K 80.4K 674.7K -0
4 1401/07/09 1.8 30 16 -124 0.00
12,600
0.08
12,610
78,780 3,316 0.8 1.1 22.07 0.13 14 0.9B 721.6K 98.3K 222.1K 499.5K 597.8K -0
5 1401/07/06 1.9 17 9 -59 0.72
12,600
2.32
12,800
500 31,000 0.4 0.6 22.07 0.07 13 458.6M 358.3K 46.7K 58K 300.3K 347K -0
6 1401/07/04 1.5 16 10 -235 0.48
12,510
1.37
12,620
1,000 4,000 0.4 0.4 21.37 0.07 52 458.3M 362.7K 187.8K 187.8K 174.9K 362.7K -0
7 1401/07/02 1.3 36 27 -1,309 -2.20
12,450
-0.24
12,700
11,300 400 1.8 2.6 21.39 0.36 55 2.4B 1.9M 1.1M 1.3M 656.8K 1.7M -34.1M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
43.5 % -1 -1 -2 -5 -2 -2 21 -18 -21 2 13
سابقه پول داغ نماد سمازن
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سمازن 1,233 -3.14 0.73 25.4M 34.8M 1 1 150.8M 185M 0 1 150.8M 185M -34.1M فروش 09:47:21 1401/07/02
2 سمازن 1,288 1.26 1.01 37.1M 36.8M 0 1 0 128.8M 0 3 0 159.7M -479M فروش 10:55:07 1401/06/23
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک