سابقه روزانه و لحظه ای نماد سلام

نماد سلام شرکت صندوق س سلام فارابی-سهام در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
سلام صندوق س سلام فارابی-سهام - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در سهام 1 500M 791.5B 100% 500M 522B 718.7K 2.1M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
سلام -0.06%
15,820
-0.19%
15,800
57.1B 314.2B 661.2B 2.8T -1B -3.5B -10.6B -11.9B -44.6B 0 0 0 0 0 393
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
سلام -1 -1 0 8 4 -3 15 84 58 9 15 99 99 1401/08/08 -16 1402/02/16
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
سلام 14,560 14,560 14,560 13,770 9,710 7,940 15,990 15,990 16,780 18,910 18,910 18,910 10 10 15 37 95 138
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
سلام SMA5: 8,236 SMA10: 8,323 SMA20: 8,412 SMA50: 8,763 SMA100: 9,010 SMA200: 0 EMA5: 8,191 EMA10: 8,286 EMA20: 8,424 EMA50: 8,676 EMA100: 0 EMA200: 0 22 26 15 142 -295 -98 -276
K: 2
D: 1
Upper: 8,697
Middle: 8,412
Lower: 8,126
Value: -145
Signal: -124
Diverg.: -22
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -3.4B 3.7B -0 2.3M 0.5 272% 2.1M 2.1M 1.0K 184K 2.3M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/07/01 0.2 10.6 49.1 -0.06
15,820
-0.19
15,800
99.1K 5K 0.3 1 0 -1B 1.1B -0 714.4K 0.14 87 620.1K 620.1K 0 94.3K 714.4K
2 1402/06/29 0.3 9.6 38.4 -0.13
15,830
-0.25
15,810
1.3K 1K 0.3 0.6 0 -749.5M 886M -0 559.7K 0.11 85 473.5K 474.5K 1K 85.2K 558.7K
3 1402/06/28 0 0.7 48.5 -0.5
15,860
-0.63
15,840
500K 40.5K 0.4 0.8 0 -1.6B 1.7B -0 1M 0.21 100 1M 1M 0 4.3K 1M
پول داغ برای نماد سلام یافت نشد!
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده