سابقه روزانه و لحظه ای نماد سلام

نماد سلام شرکت صندوق س سلام فارابی-سهام در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه سلام چارت تکنیکال سلام ریزمعاملات سلام پول داغ سلام سهامداران عمده سلام افزایش سرمایه سلام تعدیل قیمت سلام نمودار قیمت سلام چارت دلاری سلام TSETMC سلام کدال سلام فیلتر کدال سلام
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
سلام صندوق س سلام فارابی-سهام - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در سهام 1 500M 781B 100% 500M 522B 1.1M 1.4M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV حباب رتبه نقدشوندگی
سلام 0.9%
15,620
0.71%
15,590
86B 246B 445.3B 1.6T -0.9B -5B -5.4B -6.4B -10.2B 0 0 0 0 15,574 0% 556
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
سلام 0 -1 -1 -4 -6 1 1 20 56 1 9 29 97 1401/08/08 -17 1402/02/16
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
سلام 15,440 15,440 15,400 14,390 14,390 12,100 16,430 17,170 17,170 17,170 17,170 18,910 6 11 11 19 19 56
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
سلام SMA5: 8,236 SMA10: 8,323 SMA20: 8,412 SMA50: 8,763 SMA100: 9,010 SMA200: 0 EMA5: 8,191 EMA10: 8,286 EMA20: 8,424 EMA50: 8,676 EMA100: 0 EMA200: 0 22 26 15 142 -295 -98 -276
K: 2
D: 1
Upper: 8,697
Middle: 8,412
Lower: 8,126
Value: -145
Signal: -124
Diverg.: -22
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -2.1B 5.6B -4.7B 3.6M 0.7 100% 1.4M 3.1M 1.7M 515K 1.9M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/12/09 0.1 4.8 46.2 0.9
15,620
0.71
15,590
109.8K 15K 0.5 0.7 0 -0.9B 1.1B -1.7B 711.8K 0.14 81 576.9K 577K 68 134.8K 711.7K
2 1402/12/08 2 15.1 7.6 0.26
15,480
0.58
15,530
130K 23.6K 0.4 0.5 0 236.7M 1B -0 630.9K 0.13 -24 -152.9K 340.1K 493K 290.8K 137.9K
3 1402/12/07 0.2 6.9 46.3 -1.22
15,440
-1.22
15,440
110K 8.3K 1.7 1 0 -1.5B 3.5B -3.1B 2.3M 0.45 43 1M 2.2M 1.2M 88.9K 1.1M
سابقه پول داغ نماد سلام
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سلام 1,556 0.52 0.09 4.6M 52.1M 43 21 4.6M 52.1M 0 3 0 71.8M -1.7B فروش گروهی 14:11:29 1402/12/09
2 سلام 1,562 0.9 0.05 2.7M 55.5M 0 1 0 394.6M 0 2 0 278.7M -557.4M فروش 11:17:01 1402/12/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده