سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سفانو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سفانو : تولید کلینکر و سیمان خاکستری و ایجاد کارخانه های سیمان و صنایع جانبی اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از معادن مورد نیاز صنعت سیمان ساخت قطعات و لوازم یدکی صنعت سیمان تولید مصالح ساختمانی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,690
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.8
درصد خالص خرید حقوقی
215
ارزش معاملات
5.4B
حجم معاملات
1.4M
خالص خرید حقوقی
453.4K
خرید حقوقی
941K
خرید حقیقی
490K
فروش حقیقی
943K
برآیند پول داغ و گروهی
-132.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.2 8 35 -123 0.81
37,440
1.70
37,770
600 5,222 1 0.8 15.46 0.23 19 661.2M 174.8K 32.9K 33.5K 141.3K 174.1K -0
2 1401/07/04 0.3 5 16 -234 0.51
37,140
0.89
37,280
1,500 5,998 0.8 0.7 15.46 0.19 42 559.3M 149.3K 63K 113K 36.3K 99.3K -0
3 1401/07/02 0.4 9 22 -718 -1.57
36,950
-2.10
36,750
677 16,678 2.3 2.6 15.46 0.53 48 1.5B 407.9K 194.2K 331.5K 76.5K 270.7K -132.6M
4 1401/06/30 0.4 11 29 -333 -1.05
37,540
-0.66
37,690
2,500 350 2.2 2.2 15.46 0.52 22 1.5B 399.9K 88.7K 334.4K 65.6K 154.3K -0
5 1401/06/29 0.7 4 7 -86 0.13
37,940
0.98
38,260
958 1,800 0.5 0.5 15.46 0.12 24 358.7M 94.1K 22.7K 71.6K 22.5K 45.2K -0
6 1401/06/28 0.9 6 6 -56 -0.03
37,890
-0.11
37,860
2,503 1,677 0.2 0.2 15.46 0.05 38 148.9M 39.3K 14.8K 17.3K 22K 36.8K -0
7 1401/06/27 0.8 23 28 -141 -0.24
37,900
-0.50
37,800
3,478 3,025 0.8 0.7 15.46 0.21 22 623.7M 165.1K 37.1K 39.5K 125.6K 162.7K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
31.7 % 1 0 -1 -4 -4 7 25 53 -6 3 36
سابقه پول داغ نماد سفانو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سفانو 3,664 -2.4 0.44 9M 20.4M 1 1 41M 132.6M 0 1 0 132.6M -132.6M فروش 11:20:05 1401/07/02
2 سفانو 3,740 -1.81 2.28 13.7M 6M 1 0 149.6M 0 1 0 149.6M 0 149.6M خرید 10:38:20 1401/06/21
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک