سابقه روزانه و لحظه ای نماد سفاسی

نماد سفاسی شرکت شرکت فارسیت اهواز در بازار پایه زرد فرابورس گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی و زیر گروه تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ - تولید محصولات آزبست و سیمان سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
سفاسی شرکت فارسیت اهواز بازار پایه زرد فرابورس سایر محصولات کانی غیرفلزی تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ 1 660M 307.7B 43.51% 287.2M 133.9B 6.3M 7.3M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
سفاسی 1.79%
4,662
0.02%
4,581
146.9B 231.3B 740.9B 1.4T -201.7M -242.3M -1.1B 387.7M 572.1M 0 -6 -777 0 0 711
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
سفاسی 1 -4 -17 -5 26 36 8 44 -68 37 40 104 108 1400/12/04 -75 1399/10/14
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
سفاسی 4,580 3,703 3,400 3,326 2,325 2,290 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 23 52 66 69 142 146
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
سفاسی SMA5: 4,686 SMA10: 4,997 SMA20: 5,055 SMA50: 4,342 SMA100: 4,017 SMA200: 3,592 EMA5: 4,722 EMA10: 4,857 EMA20: 4,848 EMA50: 4,520 EMA100: 4,129 EMA200: 3,592 44 48 45 176 33 -93 -103
K: 7
D: 5
Upper: 5,713
Middle: 5,055
Lower: 4,398
Value: 90
Signal: 218
Diverg.: -129
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -230M 7.9B -4.5B 17.1M 6 11% 494.1K 494K 16.7M 17.1M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/02/30 1.3 16.8 12.8 1.79
4,662
0.02
4,581
21.5K 31.4K 0.6 0.7 43.51 -201.7M 2B -4.5B 4.4M 1.52 10 432.7K 432.7K 0 3.9M 4.4M
2 1402/02/27 1.2 21.7 17.7 -1.08
4,580
-0.65
4,600
17.3K 40K 1.2 2.2 43.51 -12.1M 4.2B 1.5M 9.2M 3.21 0 26.4K 26.4K 0 9.2M 9.2M
3 1402/02/25 0.8 22.3 28.3 -2.32
4,630
-2.95
4,600
0 3.8M 0.4 0.9 43.51 -16.2M 1.7B -32.2M 3.6M 1.24 1 35K 35K 0 3.5M 3.6M
سابقه پول داغ نماد سفاسی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سفاسی 458 0.07 1.28 16.4M 12.9M 100 143 16.4M 12.9M 0 8 16.6M 14.3M -4.5B فروش گروهی 12:19:32 1402/02/30
2 سفاسی 458 0.02 1.22 16M 13.1M 93 129 16M 13.1M 0 7 16.6M 14.6M -4.3B فروش گروهی 12:04:32 1402/02/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده