سابقه روزانه و لحظه ای نماد سفارود

نماد سفارود شرکت کارخانه فارسیت درود در بازار پایه نارنجی فرابورس گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی و زیر گروه تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ - تولید ورق موجدار و لوله چهارگوش ساختمانی بدون آزبست سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
سفارود کارخانه فارسیت درود بازار پایه نارنجی فرابورس سایر محصولات کانی غیرفلزی تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ 1 121M 147.9B 69.28% 83.8M 102.5B 551.8K 1M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
سفارود 2.86%
12,230
2.94%
12,240
32.9B 122.6B 254.7B 644.8B 12.2M 2.1M -347.2M -516.8M -291.5M 0 -584 -20.94 0 0 736
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
سفارود 1 1 -2 -4 -5 1 44 90 -33 6 48 110 110 1401/03/18 -34 1399/12/03
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
سفارود 11,560 11,560 11,560 8,250 6,530 5,830 12,760 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 10 20 20 68 112 138
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
سفارود SMA5: 11,936 SMA10: 12,211 SMA20: 12,608 SMA50: 12,728 SMA100: 11,237 SMA200: 9,196 EMA5: 12,043 EMA10: 12,201 EMA20: 12,457 EMA50: 12,260 EMA100: 11,337 EMA200: 9,196 45 50 29 483 -922 -60 -66
K: 40
D: 21
Upper: 13,771
Middle: 12,608
Lower: 11,444
Value: -223
Signal: -130
Diverg.: -93
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 12.3M 2.8B -0 2.4M 2.9 0% -9.8K 10.2K 20.0K 2.4M 2.4M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 1.5 31 20.9 2.86
12,230
2.94
12,240
16.1K 0 0.8 1.2 69.28 12.2M 0.9B -0 760.2K 0.93 -1 -10K 0 10K 760.2K 750.2K
2 1402/01/08 1.5 46.7 30.8 2.85
11,890
2.94
11,900
143K 0 1 1.4 67.25 11.9M 1.2B -0 1M 1.24 -1 -10K 0 10K 1M 1M
3 1402/01/07 1.1 12.7 12 -1.95
11,560
-2.63
11,480
3.8K 8K 0.6 0.7 68.16 -11.8M 688.5M -0 595.4K 0.72 2 10.2K 10.2K 0 585.2K 595.4K
سابقه پول داغ نماد سفارود
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سفارود 1,300 1.88 2.36 75.5M 32M 1 2 162.7M 81.3M 5 0 186.9M 0 0.9B خرید 10:54:10 1401/12/23
2 سفارود 1,310 2.66 2.47 77M 31.2M 1 3 276.7M 92.2M 4 0 193M 0 771.9M خرید 10:50:28 1401/12/23
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده