سابقه روزانه و لحظه ای نماد سفارس

نماد سفارس شرکت سیمان فارس و خوزستان در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس گروه سیمان، آهک و گچ و زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ - سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه صنعت سیمان بصورت اخص و سایرفعالیت های اقتصادی درداخل وخارج کشور اعم ازتولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی و تشکیل انواع شرکت ها سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
سفارس سیمان فارس و خوزستان بازار اول (تابلوی اصلی) بورس سیمان، آهک و گچ تولید سیمان، آهک و گچ 2.3M 5.6B 16.8T 33.83% 1.9B 5.7T 7.6M 10.2M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
سفارس -0.1%
29,860
-0.33%
29,790
1.2T 2.2T 5.5T 9.3T -2.7B -29.3B -57.5B -39.5B -140.3B 0 4092 7.3 9.5 0 131
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
سفارس -5 -5 12 18 39 39 92 96 91 51 102 102 187 1400/03/01 -8 1401/12/28
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
سفارس 24,840 19,760 19,760 14,750 14,750 14,750 32,440 32,440 32,440 32,440 32,440 32,440 31 64 64 120 120 120
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
سفارس SMA5: 30,766 SMA10: 28,999 SMA20: 27,105 SMA50: 23,538 SMA100: 20,697 SMA200: 18,854 EMA5: 29,948 EMA10: 29,110 EMA20: 27,345 EMA50: 24,218 EMA100: 21,949 EMA200: 18,854 66 71 48 1,447 6,427 -34 93
K: 66
D: 71
Upper: 32,166
Middle: 27,105
Lower: 22,044
Value: 2116
Signal: 1889
Diverg.: 227
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -10B 64.7B -5.2B 21.4M 1.1 67% 3.2M 7.7M 4.5M 13.7M 16.9M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.6 17.8 29.2 -0.1
29,860
-0.33
29,790
9.9K 11.1K 0.4 0.4 33.83 -2.7B 11.9B -2.1B 4M 0.21 23 0.9M 1M 84.2K 3M 3.9M
2 1402/01/06 0.8 32.1 42.8 -5.2
29,890
-6.98
29,330
2.4K 46.9K 1.2 1.3 0 -304.2M 36.7B -0 12.3M 0.65 1 101.8K 4.3M 4.2M 7.9M 8M
3 1402/01/05 0.7 16.1 24.3 -2.72
31,530
-2.19
31,700
18.1K 170 0.5 0.7 33.83 -6.9B 16.1B -3.1B 5.1M 0.27 43 2.2M 2.3M 135.5K 2.8M 5M
سابقه پول داغ نماد سفارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سفارس 2,980 -0.3 0.63 18.9M 30M 2 1 15.7M 298.2M 1 26 22.2M 45.6M -2.1B فروش 12:02:23 1402/01/07
2 سفارس 2,988 -0.03 0.71 19.1M 27M 4 1 5.4M 837.6M 1 25 22.2M 45.4M -1.8B فروش 11:57:38 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده