سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سفارس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سفارس : سرمایه گذاری و مشارکت در توسعه صنعت سیمان بصورت اخص و سایرفعالیت های اقتصادی درداخل وخارج کشور اعم ازتولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی و تشکیل انواع شرکت ها
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-5,126
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1
درصد خالص خرید حقوقی
81
ارزش معاملات
32.7B
حجم معاملات
18.3M
خالص خرید حقوقی
2.9M
خرید حقوقی
12.0M
خرید حقیقی
6.2M
فروش حقیقی
9.1M
برآیند پول داغ و گروهی
1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.8 21 25 -172 0.34
17,650
1.08
17,780
55,722 1,821 0.6 1.7 0 0.11 5 3.4B 2M 97.5K 1.1M 829.8K 0.9M -0
2 1401/09/07 1 14 15 -360 -0.51
17,590
-1.02
17,500
6,463 20,209 0.3 0.3 32.72 0.06 20 1.8B 1M 204.5K 204.5K 831.8K 1M -112.2M
3 1401/09/06 1.2 29 25 -589 -0.45
17,680
-0.34
17,700
897 7,640 0.5 0.5 32.72 0.09 21 2.8B 1.6M 333.1K 344K 1.3M 1.6M -0
4 1401/09/05 1.3 25 19 -310 -0.39
17,760
-1.29
17,600
500 290 0.3 0.2 32.72 0.06 16 1.9B 1.1M 174.7K 174.7K 896.6K 1.1M 205.6M
5 1401/09/02 1.1 17 15 -259 -0.34
17,830
-1.12
17,690
880 23,926 0.3 0.2 32.72 0.05 16 1.6B 889.8K 145K 145K 744.8K 889.8K -0
6 1401/09/01 1.6 23 15 375 -0.50
17,890
-1.06
17,790
500 3,876 0.4 0.3 32.72 0.07 -17 2.2B 1.3M -209.6K 194.9K 1.1M 856.6K 807.4M
7 1401/08/30 0.6 16 27 -3,811 0.84
17,980
0.95
18,000
14,370 33,410 3.5 3.5 32.72 0.57 20 18.9B 10.5M 2.1M 9.9M 590.7K 2.7M 59.9M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
15.6 % -1 -1 2 18 17 4 3 28 -26 6 13
سابقه پول داغ نماد سفارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سفارس 1,776 0.97 0.67 16.7M 24.8M 0 1 0 153.7M 0 3 0 150.9M -452.7M فروش 11:06:07 1401/09/08
2 سفارس 1,759 0 0.94 32M 34.2M 1 1 93.3M 123.1M 0 2 0 149.5M -299M فروش 09:50:33 1401/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد