سابقه روزانه و لحظه ای نماد سغرب

نماد سغرب شرکت سیمان‌غرب‌ در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس گروه سیمان، آهک و گچ و زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ - تولید سیمان خاکستری سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
سغرب سیمان‌غرب‌ بازار اول (تابلوی فرعی) بورس سیمان، آهک و گچ تولید سیمان، آهک و گچ 533.8K 500M 1.4T 16.75% 83.8M 234.9B 626.5K 767.8K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
سغرب -0.21%
28,050
-0.39%
28,000
87.9B 161.8B 418.8B 1.1T 684.8M 2.5B 2.3B 5.8B -1.9B 2.03 3331 8.42 9.5 0 688
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
سغرب 0 0 6 -1 1 18 39 64 -14 22 52 64 166 1400/11/30 -22 1399/12/12
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
سغرب 25,580 24,160 22,920 18,430 17,340 17,123 28,330 28,730 28,730 28,730 28,730 28,730 11 19 25 56 66 68
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
سغرب SMA5: 27,982 SMA10: 27,064 SMA20: 27,143 SMA50: 25,833 SMA100: 22,954 SMA200: 20,951 EMA5: 27,756 EMA10: 27,451 EMA20: 26,927 EMA50: 25,496 EMA100: 23,826 EMA200: 20,951 64 55 38 1,375 1,714 -36 63
K: 64
D: 63
Upper: 28,768
Middle: 27,143
Lower: 25,517
Value: 619
Signal: 549
Diverg.: 70
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 3.4B 5.9B 1.1B 2.1M 2.5 -168% -1.2M 7.0K 1.2M 2.1M 874K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 1.3 22.9 17.5 -0.21
28,050
-0.39
28,000
2.5K 26.4K 0.7 1.1 16.75 684.8M 1.7B 142.8M 606.1K 0.72 -40 -244.1K 0 244.1K 606.1K 362K
2 1402/01/06 2.9 22 7.5 -0.25
28,110
-0.99
27,900
250 5K 0.5 0.7 0 743.6M 1.2B -0 418.6K 0.5 -63 -264.5K 214 264.8K 418.4K 153.9K
3 1402/01/05 2.5 31.8 12.9 0.28
28,180
0
28,100
0.9K 2.5K 1.4 2 16.75 2B 3B 0.9B 1.1M 1.26 -65 -692.3K 6.8K 699K 1.1M 358.6K
سابقه پول داغ نماد سغرب
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سغرب 2,803 -0.28 1.27 11.2M 8.9M 1 2 142.8M 38.4M 1 0 142.8M 0 142.8M خرید 11:02:25 1402/01/07
2 سغرب 2,800 -0.64 2.64 20.2M 7.7M 1 0 222.1M 0 1 0 222.1M 0 222.1M خرید 11:25:52 1402/01/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده