سابقه روزانه و لحظه ای نماد سغرب

نماد سغرب شرکت سیمان‌غرب‌ در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس گروه سیمان، آهک و گچ و زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ - تولید سیمان خاکستری سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
arongroups
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
سغرب سیمان‌غرب‌ بازار اول (تابلوی اصلی) بورس سیمان، آهک و گچ تولید سیمان، آهک و گچ 357.3K 500M 2.1T 15.8% 79M 326.3B 82.8K 108.5K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
سغرب 0%
41,310
-0.1%
41,270
17B 36.4B 90.3B 620.9B -6.9M -526M -1.5B -3.5B -1B 2.33 4803 8.6 8.02 0 760
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
سغرب -1 -2 -3 2 2 -4 43 140 113 8 43 147 331 1400/11/30 -9 1402/04/17
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
سغرب 40,420 39,930 38,300 28,972 21,567 16,743 42,380 42,380 45,570 45,570 45,570 45,570 5 6 19 57 111 172
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
سغرب SMA5: 41,220 SMA10: 41,728 SMA20: 41,662 SMA50: 40,974 SMA100: 40,145 SMA200: 32,287 EMA5: 41,267 EMA10: 41,423 EMA20: 41,465 EMA50: 40,969 EMA100: 38,555 EMA200: 32,287 47 46 17 1,538 107 -59 -33
K: 41
D: 29
Upper: 43,246
Middle: 41,662
Lower: 40,078
Value: 72
Signal: 223
Diverg.: -151
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -308.7M 1.0B -0 256K 0.3 73% 74.5K 91.2K 16.7K 165K 239K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/07/12 2.2 17.6 7.9 0
41,310
-0.1
41,270
49 10K 0.4 0.5 15.8 -6.9M 165.8M -0 40.1K 0.05 4 1.7K 1.7K 0 38.4K 40.1K
2 1402/07/10 0.6 16.7 27.1 -0.63
41,300
-1.8
40,810
818 330 1.1 1.3 15.8 -122.9M 473.4M -0 116.2K 0.15 26 29.8K 46.4K 16.7K 69.7K 99.5K
3 1402/07/09 1.3 17.7 13.5 -0.6
41,560
-2.89
40,600
3.4K 20.1K 0.9 1.2 15.8 -178.9M 408.4M -0 99.8K 0.13 43 43.1K 43.1K 0 56.8K 99.8K
سابقه پول داغ نماد سغرب
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سغرب 4,297 3.19 0.02 2.1M 87.3M 0 2 0 214.9M 0 1 0 214.9M -429.7M فروش 09:30:32 1402/06/22
2 سغرب 4,050 0.4 0.6 34.5M 58M 0 1 0 195.6M 0 1 0 195.6M -195.6M فروش 09:46:03 1402/06/01
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده