سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سرچشمه

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سرچشمه : حضور فعال در بازار سرمایه ، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار کلیه شرکتها و موسسات ، مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس و یا تعهد سهام شرکتهای جدید و با خرید تعهد سهام شرکتهای موجود ،استفاده از تسهیلات مالی و..
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,335
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.4
درصد خالص خرید حقوقی
396
ارزش معاملات
4.2B
حجم معاملات
10.3M
خالص خرید حقوقی
5.8M
خرید حقوقی
5.8M
خرید حقیقی
4.6M
فروش حقیقی
10.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.7 5 7 -117 0.05
4,035
0.00
4,033
11,250 38,000 0.5 0.7 36.99 0.03 29 397.9M 1M 290K 290K 694.5K 1M -0
2 1401/07/04 0.5 5 10 -182 -0.02
4,033
-0.10
4,030
1,400 99,218 0.4 0.5 36.99 0.03 49 369.8M 0.9M 451.8K 451.8K 466.3K 0.9M -0
3 1401/07/02 0.3 2 8 -572 -0.44
4,034
0.17
4,059
5,000 13,001 0.7 0.9 36.99 0.05 93 611.4M 1.5M 1.4M 1.4M 99K 1.5M -0
4 1401/06/30 0.3 3 10 -332 -0.27
4,052
0.00
4,063
34,749 65,366 0.4 0.5 36.99 0.04 81 411.5M 1M 819.3K 827.3K 188.3K 1M -0
5 1401/06/29 0.7 7 11 -471 0.35
4,063
0.27
4,060
49,707 10,328 0.7 0.8 36.99 0.06 72 657.3M 1.6M 1.2M 1.2M 459.1K 1.6M -0
6 1401/06/28 0.5 7 16 -586 -0.25
4,049
0.00
4,059
92,995 2,000 1 1.3 36.99 0.08 62 0.9B 2.3M 1.4M 1.4M 890.6K 2.3M -0
7 1401/06/27 0.8 9 11 -76 -2.66
4,059
-2.16
4,080
16,000 1,904 0.8 1.2 36.99 0.07 10 790.4M 1.9M 186.4K 186.4K 1.8M 1.9M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
55.8 % 0 0 -4 -9 -6 -6 1 -38 -39 4 15
سابقه پول داغ نماد سرچشمه
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سرچشمه 449 -0.53 2.37 36.5M 15.4M 1 11 126.7M 14.2M 2 0 125.5M 0 251.1M خرید 11:58:34 1401/06/09
2 سرچشمه 444 -1.62 2.28 29.7M 13M 1 2 124.3M 62.2M 1 0 124.3M 0 124.3M خرید 11:32:34 1401/06/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک