سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سرو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سرو : موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته¬شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی¬های سپردۀ بانکی است.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-5,977
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.2
درصد خالص خرید حقوقی
164
ارزش معاملات
26.1B
حجم معاملات
3.6M
خالص خرید حقوقی
821.9K
خرید حقوقی
1.8M
خرید حقیقی
1.7M
فروش حقیقی
2.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.6 19 31 -1,120 1.27
73,230
1.20
73,180
417 2,401 1.4 2.1 17.21 1.42 16 7.2B 1M 153K 679.3K 300K 453K -0
2 1401/07/04 1 15 16 0 1.16
72,310
1.04
72,220
1,000 1,176 0.3 0.5 17.21 0.34 0 1.7B 235.7K -4 0 235.7K 235.7K -0
3 1401/07/02 0.8 34 41 -2,091 -1.84
71,480
-2.33
71,120
3,617 3,516 1.4 2.2 17.28 1.43 30 7.1B 1M 292.5K 468K 523.2K 815.7K -0
4 1401/06/30 0.9 27 29 -183 -0.83
72,820
-0.89
72,780
580 1,336 0.6 0.8 17.29 0.62 6 3.1B 430.7K 25.1K 127.7K 303K 328K -0
5 1401/06/29 0.5 23 50 -1,772 -0.33
73,430
-0.69
73,160
107,394 1,491 0.8 1.1 17.35 0.8 44 4.1B 554.2K 241.3K 386.1K 168.1K 409.4K -0
6 1401/06/28 0.7 8 11 -435 -0.04
73,670
-0.07
73,650
132,517 296 0.1 0.2 17.37 0.17 50 869.1M 118K 59K 71.7K 46.2K 105.2K -0
7 1401/06/27 0.8 15 20 -376 -1.15
73,700
-1.45
73,480
68 989 0.3 0.3 17.38 0.4 18 2.1B 282.1K 51.1K 110.5K 171.6K 222.7K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
22.9 % 2 1 -2 -3 -1 -7 0 -5 -12 1 1
سابقه پول داغ نماد سرو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک