سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سدشت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سدشت : موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تولید 3000 تن سیمان خاکستری درروز وفروش وصادرات سیمان وطراحی وساخت ، واردات وصادرات ماشین آلات وتجهیزات مربوط به کارخانه
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-362
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.6
درصد خالص خرید حقوقی
87
ارزش معاملات
4.7B
حجم معاملات
1.7M
خالص خرید حقوقی
131.2K
خرید حقوقی
145K
خرید حقیقی
1.6M
فروش حقیقی
1.7M
برآیند پول داغ و گروهی
18M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.9 5 5 -66 -0.47
27,340
-1.82
26,970
374 1,812 0.2 0.3 23.97 0 27 239.8M 89.8K 24K 24K 65.8K 89.8K -0
2 1401/07/02 0.5 6 12 -94 -1.36
27,470
-4.99
26,460
2,000 79,734 0.4 0.5 0 0.05 22 402.3M 151.8K 34.1K 43.6K 108.3K 142.4K -0
3 1401/06/30 0.6 8 13 -17 -1.10
27,850
-4.97
26,760
7,274 3,718 0.7 0.8 23.97 0.11 2 832.7M 301.6K 6K 10K 291.6K 297.6K -125.9M
4 1401/06/29 1.4 14 10 -79 2.70
28,160
5.00
28,790
78,322 1,857 1.8 2.1 23.97 0.23 4 1.9B 659.5K 27.9K 27.9K 631.6K 659.5K 144M
5 1401/06/28 1.4 7 5 -75 -0.54
27,420
-1.89
27,050
563 699 0.3 0.3 23.97 0.04 27 269.1M 100.5K 27.2K 27.2K 73.3K 100.5K -0
6 1401/06/27 1.2 6 5 -5 -0.68
27,570
-4.03
26,640
11 576 0.3 0.2 23.97 0.04 2 266.7M 99.8K 1.9K 1.9K 97.9K 99.8K -0
7 1401/06/23 0.9 10 11 -28 0.25
27,760
-1.70
27,220
829 152 0.9 0.8 23.97 0.11 3 864.1M 310.7K 10K 10K 300.7K 310.7K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
7.7 % -2 0 0 7 12 -7 23 -44 -46 54 20
سابقه پول داغ نماد سدشت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سدشت 2,676 -4.97 0.62 7.2M 11.7M 9 1 14M 125.9M 0 1 0 125.9M -125.9M فروش 12:29:08 1401/06/30
2 سدشت 2,879 5 1.33 13.2M 9.9M 1 8 144M 18M 1 0 144M 0 144M خرید 12:24:36 1401/06/29
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک