سابقه روزانه و لحظه ای نماد سخوز

نماد سخوز شرکت سیمان خوزستان در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس گروه سیمان، آهک و گچ و زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ - تولید سیمان سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
سخوز سیمان خوزستان بازار اول (تابلوی فرعی) بورس سیمان، آهک و گچ تولید سیمان، آهک و گچ 560K 1.4B 6.5T 19.18% 268.5M 1.2T 818.6K 1.6M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
سخوز -2.21%
46,080
-1.25%
46,530
200.7B 559.8B 1.3T 2.6T -1.9B -11B -21.1B -48.3B -99.6B 3.39 4964 9.28 9.5 0 454
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
سخوز -7 -7 -2 14 39 43 108 125 145 52 120 135 197 1400/03/01 -9 1401/12/27
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
سخوز 40,000 31,570 30,380 20,970 19,650 19,650 50,580 50,580 50,580 50,580 50,580 50,580 26 60 66 141 157 157
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
سخوز SMA5: 48,474 SMA10: 47,654 SMA20: 43,184 SMA50: 36,825 SMA100: 31,150 SMA200: 26,948 EMA5: 47,469 EMA10: 46,537 EMA20: 43,786 EMA50: 38,004 EMA100: 33,473 EMA200: 26,948 62 71 46 2,399 10,202 -49 44
K: 51
D: 57
Upper: 53,342
Middle: 43,184
Lower: 33,026
Value: 3575
Signal: 3507
Diverg.: 69
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -3.6B 8.3B -4.1B 1.8M 0.7 140% 768.7K 840K 71.0K 912K 1.7M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.3 8.4 25.7 -2.21
46,080
-1.25
46,530
500 2.6K 0.5 0.8 19.18 -1.9B 3.7B -3.9B 809.9K 0.3 52 417.9K 455.1K 37.2K 354.8K 772.7K
2 1402/01/06 0.4 8.2 19.4 -5
47,120
-6.96
46,150
25.6K 3.1K 0.4 0.6 0 -316.8M 2.7B -0 566.6K 0.21 12 67.2K 101K 33.8K 465.5K 532.8K
3 1402/01/05 0.2 5.3 23.4 -0.78
49,600
-1.36
49,310
7.2K 650 0.2 0.3 19.18 -1.4B 1.9B -143.4M 375.4K 0.14 76 283.5K 283.5K 0 91.9K 375.4K
سابقه پول داغ نماد سخوز
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سخوز 4,684 -0.59 0.42 9.7M 22.8M 25 43 7.9M 31.8M 0 4 0 33.7M -3.9B فروش گروهی 11:30:24 1402/01/07
2 سخوز 4,698 -0.3 0.42 9.7M 22.9M 21 40 7.4M 32.6M 0 3 0 34.8M -2.6B فروش گروهی 11:24:37 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده