سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سخاش

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سخاش : تولید و فروش محصولات مرتبط با فرآیند تولید در کارخانجات سیمان شامل انواع سیمان ، کلینکر و محصولات مرتبط ، ایجاد شرکت حمل و نقل و ساخت قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات و تهیه مصالح ساختمانی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-375
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.9
درصد خالص خرید حقوقی
40
ارزش معاملات
8.4B
حجم معاملات
1.4M
خالص خرید حقوقی
63.9K
خرید حقوقی
191K
خرید حقیقی
1.2M
فروش حقیقی
1.3M
برآیند پول داغ و گروهی
731.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.3 26 19 -95 2.25
58,990
4.87
60,500
1,739 367 3.5 3.7 24.55 1.16 3 3.3B 567.2K 16.1K 103K 464.2K 480.3K 731.9M
2 1401/07/02 0.9 11 13 -173 -1.59
57,690
-1.26
57,880
922 1,279 1.3 1.6 24.55 0.43 14 1.2B 211.2K 30K 30.2K 181K 211K -0
3 1401/06/30 1.2 16 13 89 -0.20
58,620
-0.92
58,200
599 25,181 1.4 1.8 24.55 0.44 -7 1.3B 214.7K -15.1K 4K 210.7K 195.6K -0
4 1401/06/29 1 11 11 -81 -1.16
58,740
-0.72
59,000
2,000 4,745 0.9 1.2 24.54 0.28 10 792.2M 136.2K 13.8K 34.3K 101.9K 115.7K -0
5 1401/06/28 0.6 5 10 -38 -0.49
59,430
-2.18
58,420
590 1,712 0.5 0.6 24.54 0.16 8 449.3M 76.4K 6.5K 6.5K 70K 76.4K -0
6 1401/06/27 0.9 10 11 -34 -0.28
59,720
0.10
59,950
90 127 0.8 1.1 24.54 0.25 5 731.3M 122.8K 5.7K 5.8K 117.1K 122.7K -0
7 1401/06/23 0.8 10 13 -42 -0.33
59,890
0.17
60,190
1,020 3,345 0.7 0.6 24.54 0.21 7 606.1M 101.7K 7K 7K 94.7K 101.7K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
4.5 % 1 -1 -2 1 5 1 11 -53 -55 5 67
سابقه پول داغ نماد سخاش
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سخاش 6,050 4.87 1.23 25.9M 21.1M 3 1 35.5M 106.5M 5 2 157M 105.1M 731.9M فروش 11:54:17 1401/07/04
2 سخاش 6,056 4.97 1.21 26.3M 21.7M 2 1 3.4M 103.7M 5 1 157M 103.7M 838.3M فروش 11:37:15 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک