سابقه روزانه و لحظه ای نماد سجام

نماد سجام شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا در بازار پایه زرد فرابورس گروه سیمان، آهک و گچ و زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
سجام مجتمع سیمان غرب آسیا بازار پایه زرد فرابورس سیمان، آهک و گچ تولید سیمان، آهک و گچ 8.8M 6.7B 1.6T 13.23% 882.3M 209.5B 2.9M 2.4M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
سجام 1.24%
2,374
2.99%
2,415
34.3B 67.6B 107.3B 271.7B 569.8M 1.8B 3B 3.4B 519.6M 0 142 16.72 0 0 801
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
سجام 4 4 6 9 9 9 6 17 -46 12 30 30 30 1401/08/14 -64 1399/05/15
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
سجام 2,173 2,117 2,117 1,826 1,826 1,826 2,374 2,374 2,374 2,374 2,400 2,637 9 12 12 30 31 44
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
سجام SMA5: 2,365 SMA10: 2,317 SMA20: 2,238 SMA50: 2,204 SMA100: 2,077 SMA200: 2,171 EMA5: 2,367 EMA10: 2,322 EMA20: 2,270 EMA50: 2,187 EMA100: 2,164 EMA200: 2,171 75 90 17 51 175 0 156
K: 100
D: 100
Upper: 2,423
Middle: 2,238
Lower: 2,053
Value: 58
Signal: 40
Diverg.: 19
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 1.5B 2.6B -0 11.1M 1.3 -165% -6.2M 200K 6.4M 10.9M 4.7M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 8.6 77.1 9 1.24
2,374
2.99
2,415
2.8M 0 1.7 1.3 13.23 569.8M 896.6M -0 3.7M 0.42 -65 -2.4M 200K 2.6M 3.5M 1.1M
2 1402/01/08 2.1 29.6 13.8 1.43
2,345
2.98
2,381
3M 0 2.1 1.9 13.2 609.7M 1B -0 4.2M 0.48 -62 -2.6M 0 2.6M 4.2M 1.6M
3 1402/01/07 2.4 19.1 8.1 1.05
2,312
2.97
2,356
3.6M 0 1.7 1.4 13.18 277.4M 743.6M -0 3.2M 0.36 -38 -1.2M 0 1.2M 3.2M 2M
سابقه پول داغ نماد سجام
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سجام 229 2.96 1.98 15.9M 8M 1 5 118M 11.9M 1 0 118M 0 118M خرید 12:30:02 1401/12/20
2 سجام 219 1.3 0.42 7.3M 17.5M 6 1 26.5M 158.9M 0 1 0 158.9M -158.9M فروش 10:05:59 1401/10/18
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده