سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ستران

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ستران : احداث‌ کارخانجات‌ سیمان، خرید، نصب‌، راه‌اندازی و بهره‌برداری از آنها و صنایع وابسته‌ به‌ آن، اکتشاف‌ و بهره‌برداری از معادن مورد نیاز،صادرات محصولات تولیدی خود و شرکتهای وابسته ،خرید دارایی ها و اموال و مشارکت‌ در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود، واردات مواد اولیه ، لوازم یدکی و ماشین آلات مورد نیاز
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,340
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.2
درصد خالص خرید حقوقی
19
ارزش معاملات
16.2B
حجم معاملات
6.8M
خالص خرید حقوقی
562.2K
خرید حقوقی
1.1M
خرید حقیقی
5.7M
فروش حقیقی
6.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-407.1M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.3 15 12 -4 -0.76
23,580
-0.72
23,590
215 1,140 0.4 0.7 31.71 0.08 0 1B 418.3K 1.9K 1.9K 416.4K 418.3K -114.8M
2 1401/07/11 1 18 18 -18 -0.67
23,760
-1.51
23,560
2,713 1,500 0.4 0.4 31.72 0.08 2 1.1B 471.7K 7.4K 15K 456.7K 464.2K 1.5M
3 1401/07/10 1.2 21 18 -114 -1.36
23,920
-1.24
23,950
210 500 0.6 0.5 31.72 0.12 7 1.5B 640.1K 47.5K 47.5K 592.6K 640.1K -102.7M
4 1401/07/09 0.9 20 22 -22 -2.53
24,250
-4.30
23,810
745 1,500 0.8 0.8 31.74 0.17 1 2.3B 0.9M 9.2K 57.7K 885K 894.2K -160M
5 1401/07/06 2 17 8 63 2.22
24,880
3.12
25,100
400 27,530 0.4 0.3 31.74 0.08 -6 1.1B 443.2K -25.5K 39.8K 403.4K 377.9K -0
6 1401/07/04 1.2 18 15 30 1.93
24,340
2.51
24,480
75 10,008 0.5 0.4 31.74 0.11 -2 1.5B 625.3K -12.2K 53 625.3K 613.1K -0
7 1401/07/02 0.8 36 44 -1,275 -6.35
23,880
-6.98
23,720
74,985 53 3 3.8 31.82 0.58 17 7.7B 3.2M 533.9K 888.9K 2.3M 2.9M -31.1M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
8.3 % -3 -5 -9 -9 -13 -30 -2 -5 -33 1 37
سابقه پول داغ نماد ستران
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ستران 2,340 -1.52 1.2 15.4M 12.9M 7 1 16.4M 114.8M 0 1 0 114.8M -114.8M فروش 12:12:52 1401/07/12
2 ستران 2,353 -1.63 1 19.2M 19.2M 1 1 135.5M 134M 1 0 135.5M 134M 1.5M خرید 12:09:19 1401/07/11
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک