سابقه روزانه و لحظه ای نماد سباقر

نماد سباقر شرکت سیمان باقران در بازار پایه زرد فرابورس گروه سیمان، آهک و گچ و زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ - تولید سیمان سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
سباقر سیمان باقران بازار پایه زرد فرابورس سیمان، آهک و گچ تولید سیمان، آهک و گچ 863.9K 600M 1.4T 52.07% 312.4M 720.1B 775.6K 1.5M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
سباقر 0%
23,050
0%
23,250
91.1B 235.3B 701.5B 2.6T -0 -3.5B 311.4M -14.9B -51.5B 3.16 1292 17.84 0 0 611
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
سباقر -3 -8 -1 -10 33 51 124 86 63 51 124 140 140 1401/08/04 -13 1402/02/16
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
سباقر 22,600 17,340 15,250 10,286 9,615 9,615 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 17 53 74 158 176 176
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
سباقر SMA5: 23,490 SMA10: 23,620 SMA20: 24,043 SMA50: 21,720 SMA100: 17,673 SMA200: 13,997 EMA5: 23,376 EMA10: 23,671 EMA20: 23,464 EMA50: 21,646 EMA100: 18,786 EMA200: 13,997 52 34 40 751 49 -68 -72
K: 32
D: 28
Upper: 26,099
Middle: 24,043
Lower: 21,986
Value: 375
Signal: 666
Diverg.: -292
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -159.5M 2.2B -0 933K 0.3 7% 68.5K 235K 167K 698K 766K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/03/16 0 0 0 0
23,050
0
23,250
0 10K 0 0 0 -0 0 -0 0 0 0 -0 0 0 0 0
2 1402/03/13 2.2 49.1 21.9 -0.43
23,050
0.43
23,250
15K 4.6K 0.3 0.4 52.07 230.5M 0.9B -0 401K 0.13 -25 -100K 0 100K 401K 301K
3 1402/03/10 1.1 26.4 25 0.22
23,150
0
23,100
30.5K 26.5K 0.4 0.4 52.07 -390M 1.2B -0 531.9K 0.17 32 168.5K 235.3K 66.8K 296.6K 465.1K
سابقه پول داغ نماد سباقر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سباقر 2,310 -2.94 0.58 28.7M 49.5M 47 53 28.7M 49.5M 0 6 28.2M 54.4M -4.9B فروش گروهی 11:36:18 1402/03/09
2 سباقر 2,310 -2.94 0.58 28.7M 49.5M 47 53 28.7M 49.5M 0 5 27.8M 56.9M -3.6B فروش گروهی 11:33:05 1402/03/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده