سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سایرا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سایرا : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
1,704
قیمت پایانی
5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.6
درصد خالص خرید حقوقی
-600
ارزش معاملات
2.1B
حجم معاملات
684K
خالص خرید حقوقی
-566K
خرید حقوقی
خرید حقیقی
684K
فروش حقیقی
118K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 6.7 36 5 275 0.66
30,600
1.97
31,000
1,036,464 0 0.9 0.9 33.41 0.69 -87 321.9M 103.8K -90K 0 103.8K 13.8K -0
2 1401/11/11 15.3 48 3 274 0.50
30,400
1.98
30,850
988,111 0 0.7 1 33.21 0.63 -96 290.3M 94.1K -90K 0 94.1K 4.1K -0
3 1401/11/10 3 46 15 272 0.83
30,250
2.00
30,600
660,121 0 0.8 1.9 33.01 0.91 -66 414.8M 135.5K -90K 0 135.5K 45.5K -0
4 1401/11/09 43.4 159 4 288 0.50
30,000
1.84
30,400
777,425 0 0.6 1.9 32.82 0.7 -92 317.4M 104.4K -96K 0 104.4K 8.4K -0
5 1401/11/08 7.4 55 7 269 0.67
29,850
1.85
30,200
931,739 0 0.8 2.8 32.62 0.86 -71 382.7M 126.7K -90K 0 126.7K 36.7K -0
6 1401/11/05 21.2 81 4 297 1.19
29,650
1.88
29,850
549,466 0 0.7 2.3 32.4 0.74 -92 325.3M 109K -100K 0 109K 9K -0
7 1401/10/18 44.6 31 1 29 0.17
29,300
1.88
29,800
672,737 0 0.1 0.1 32.4 0.07 -96 31.2M 10.5K -10K 0 10.5K 470 -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-82.7 % 3 3 3 6 15 20 -5 20 -17 10 49
سابقه پول داغ نماد سایرا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سایرا 2,825 -1.91 0.72 8.1M 11.2M 2 1 53.3M 106.6M 0 1 0 106.6M -106.6M فروش 12:27:46 1401/10/07
2 سایرا 2,695 -2 0.38 15.3M 39.9M 7 1 33.5M 244.4M 0 1 0 244.4M -244.4M فروش 09:47:36 1401/09/19
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده