سابقه روزانه و لحظه ای نماد ساوه

نماد ساوه شرکت سیمان ساوه در بازار دوم فرابورس گروه سیمان، آهک و گچ و زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ - فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و بهره برداری و فروش محصولات آن، خرید ماشین آلات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و فروش آن و خرید و احداث هر نوع ساختمان و یا زمین مورد نیاز شرکت می باشد. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
ساوه سیمان ساوه بازار دوم فرابورس سیمان، آهک و گچ تولید سیمان، آهک و گچ 1 650M 7.2T 12.28% 79.8M 888.8B 601.4K 735.6K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
ساوه 0.41%
111,350
1.26%
112,300
345.2B 688B 1.5T 2.9T 346.7M -19.8B -34B -44.9B -57.3B 3.61 12568 8.86 8.92 0 429
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
ساوه -3 -3 5 17 43 53 111 154 126 62 115 154 223 1400/02/29 -7 1399/04/17
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
ساوه 93,250 75,750 68,800 51,750 49,800 43,918 115,900 115,900 115,900 115,900 115,900 115,900 24 53 68 124 133 164
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
ساوه SMA5: 113,930 SMA10: 110,650 SMA20: 102,658 SMA50: 88,378 SMA100: 75,032 SMA200: 63,503 EMA5: 112,205 EMA10: 109,540 EMA20: 103,597 EMA50: 91,010 EMA100: 79,845 EMA200: 63,503 71 87 66 4,502 20,007 -28 76
K: 72
D: 74
Upper: 120,413
Middle: 102,658
Lower: 84,902
Value: 7535
Signal: 7164
Diverg.: 371
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -1.3B 8.6B 125.3M 768K 1 42% 119K 154K 35.1K 613K 732K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 3 19.6 6.5 0.41
111,350
1.26
112,300
216 187 0.3 0.3 12.28 346.7M 2.7B 592.8M 243.6K 0.31 -13 -31.1K 2.5K 33.7K 241.1K 209.9K
2 1402/01/06 1.2 18 15.3 -3.61
110,900
-3.69
110,800
525 1.4K 0.4 0.4 0 -1.3B 3.2B -0 285.2K 0.36 43 121.4K 122.8K 1.4K 162.4K 283.8K
3 1402/01/05 2.4 18.4 7.8 0.17
115,050
0.04
114,900
44 37.4K 0.3 0.3 12.28 -330.6M 2.7B -467.5M 238.8K 0.3 12 28.7K 28.8K 37 210K 238.8K
سابقه پول داغ نماد ساوه
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ساوه 11,250 1.44 3.75 30.6M 8.2M 1 4 294.2M 73.5M 3 0 197.6M 0 592.8M خرید 10:07:35 1402/01/07
2 ساوه 11,250 1.44 3.56 37.1M 10.4M 1 2 105M 1.9M 2 0 149.3M 0 298.6M خرید 09:32:19 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده