سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ساوه

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ساوه : فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و بهره برداری و فروش محصولات آن، خرید ماشین آلات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و فروش آن و خرید و احداث هر نوع ساختمان و یا زمین مورد نیاز شرکت می باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-5,614
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.5
درصد خالص خرید حقوقی
319
ارزش معاملات
10.1B
حجم معاملات
1.9M
خالص خرید حقوقی
1.1M
خرید حقوقی
1.6M
خرید حقیقی
302K
فروش حقیقی
1.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-4.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 2.5 5 2 -198 0.00
52,000
0.00
52,000
97 46 0.4 0.5 12.28 0.12 38 515.4M 99.2K 38K 88K 11.2K 49.2K -0
2 1401/07/11 3 5 2 -185 0.10
52,000
0.00
51,950
55 5,704 1 0.8 12.28 0.33 14 1.4B 261.6K 35.6K 254.1K 7.5K 43.1K -0
3 1401/07/10 1.3 3 2 -270 -0.29
51,950
-0.29
51,950
48,700 98 0.3 0.2 12.28 0.09 76 354M 68.7K 51.9K 51.9K 16.8K 68.7K -0
4 1401/07/09 2.9 20 7 -525 -1.33
52,100
-2.75
51,350
196 592 1.5 1.3 12.28 0.48 26 2B 383.5K 100.8K 270.8K 112.7K 213.5K -123.4M
5 1401/07/06 1.7 7 4 -335 1.25
52,800
1.63
53,000
200 561 0.9 0.8 12.28 0.28 29 1.2B 222.1K 63.5K 173.5K 48.6K 112.1K -0
6 1401/07/04 2.3 4 2 -148 0.29
52,150
1.73
52,900
404 1,200 0.2 0.2 12.28 0.08 47 318.3M 60.3K 28.3K 28.3K 32K 60.3K -0
7 1401/07/02 0.6 12 20 -3,953 -0.76
52,000
-1.72
51,500
92,978 2,388 4 4.4 12.28 1.07 89 4.4B 850.8K 760.2K 777.3K 73.5K 833.7K -4.8B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
55.4 % 0 -2 -1 1 2 -7 -5 -3 -18 3 54
سابقه پول داغ نماد ساوه
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ساوه 5,160 -2.27 3.21 20.3M 6.3M 1 1 103.2K 113.5M 0 2 149.5M 136.5M -123.4M فروش 12:21:34 1401/07/09
2 ساوه 5,160 -2.27 3.93 21M 5.3M 1 1 149.5M 159.4M 0 1 149.5M 159.4M -9.9M فروش 12:19:18 1401/07/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک