سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ساروج

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ساروج : - ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن ، تهیه و تامین کلیه مواد و وسایل ، دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور . و همچنین تولید و فروش و صادرات سیمان و کلینکر . -
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-914
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.4
درصد خالص خرید حقوقی
295
ارزش معاملات
4.2B
حجم معاملات
2.2M
خالص خرید حقوقی
476.8K
خرید حقوقی
2.1M
خرید حقیقی
53.7K
فروش حقیقی
531K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.2 1 9 -126 0.10
19,340
3.00
19,900
400 10,203 0.3 0.2 11.54 0.05 90 141.2M 72.3K 65.3K 65.3K 7K 72.3K -0
2 1401/07/02 0.1 1 10 -149 0.84
19,320
1.04
19,360
24,510 900 3.2 2.4 11.59 0.44 11 1.3B 682K 77.3K 677.3K 4.7K 82K -0
3 1401/06/30 0.2 1 7 -106 0.68
19,160
0.42
19,110
5,000 24,730 3.5 3.8 11.64 0.47 7 1.4B 737.9K 55.3K 736.5K 1.4K 56.8K -0
4 1401/06/29 0.1 1 9 -163 -0.31
19,030
-1.15
18,870
25,000 1,446 1.1 1.5 11.65 0.15 37 437.5M 231.8K 85.5K 230.5K 1.3K 86.8K -0
5 1401/06/28 0.2 1 6 -72 -0.10
19,090
-0.58
19,000
10,000 25,000 0.3 0.5 11.65 0.05 53 134.7M 71.2K 37.8K 68.1K 3.1K 40.8K -0
6 1401/06/27 0.4 4 10 -86 -0.16
19,110
0.31
19,200
25,000 24,730 1.2 2.5 11.66 0.16 18 478.6M 251.3K 44.8K 222.1K 29.1K 74K -0
7 1401/06/23 0.1 2 23 -212 -0.26
19,140
-0.16
19,160
15,000 10,000 0.6 1.7 11.67 0.09 79 264.8M 139.8K 110.8K 132.9K 7K 117.8K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
21.8 % 1 1 1 1 6 3 31 21 -8 0 0
سابقه پول داغ نماد ساروج
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ساروج 1,947 4.96 3.79 48.7M 12.8M 1 2 146.1M 48M 1 0 146.1M 0 146.1M خرید 11:04:50 1401/05/30
2 ساروج 1,842 -4.95 0.43 12.8M 29.8M 2 1 32.8M 106.8M 0 3 0 109.9M -329.7M فروش 11:04:35 1401/04/21
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک