سابقه روزانه و لحظه ای نماد زگلدشت

نماد زگلدشت شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در بازار اول فرابورس گروه زراعت و خدمات وابسته و زیر گروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته - انجام فعالیتهای کشاورزی ، دامداری ، باغداری ، پرورش طیور و زنبور عسل سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان بازار اول فرابورس زراعت و خدمات وابسته کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته 1 700M 1.3T 24.7% 172.9M 332.3B 3.1M 3M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
زگلدشت 6.07%
19,220
6.95%
19,380
290.8B 424.2B 1.1T 4.1T 2.5B -6.1B -10B -39.1B -84B 4.16 948 20.27 11.91 0 314
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
زگلدشت 2 2 14 5 3 36 119 150 59 41 136 150 163 1400/12/03 1 1401/11/05
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
زگلدشت 16,670 15,760 13,660 8,160 7,810 7,702 19,220 19,220 19,220 19,220 19,220 19,220 15 22 41 136 146 150
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
زگلدشت SMA5: 18,776 SMA10: 17,869 SMA20: 17,777 SMA50: 17,331 SMA100: 14,091 SMA200: 11,704 EMA5: 18,626 EMA10: 18,241 EMA20: 17,862 EMA50: 16,640 EMA100: 14,937 EMA200: 11,704 62 61 16 1,200 1,111 -7 99
K: 93
D: 78
Upper: 19,449
Middle: 17,777
Lower: 16,104
Value: 454
Signal: 313
Diverg.: 142
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 707.8M 17.8B 13B 9.3M 5.2 28% -353.5K 1.7M 2.0M 7.6M 7.3M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 1.6 40.4 25.3 6.07
19,220
6.95
19,380
158.4K 0 1.5 1.7 24.7 2.5B 8.7B 12.9B 4.5M 2.61 -28 -1.3M 272.4K 1.5M 4.2M 3M
2 1402/01/06 0.5 3.8 8.3 -4.28
18,120
-4.44
18,090
3K 680 0 0 0 -34.3M 91.6M -0 50.5K 0.03 37 18.9K 19.2K 300 31.3K 50.2K
3 1402/01/05 0.8 44.7 59.6 0.96
18,930
2.08
19,140
23.3K 6.1K 1.5 2.2 25.83 -1.7B 9B 74.9M 4.8M 2.6 19 0.9M 1.4M 491.5K 3.4M 4.3M
سابقه پول داغ نماد زگلدشت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 زگلدشت 1,938 6.95 1.65 41.5M 25.2M 1 1 164.7M 9M 23 1 55M 32.3M 12.9B خرید 11:57:21 1402/01/07
2 زگلدشت 1,924 6.18 1.72 42.6M 24.8M 83 98 57.8M 35.1M 22 1 54.9M 32.3M 12.7B خرید گروهی 11:28:09 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده