سابقه روزانه و لحظه ای معاملات زکشت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد زکشت : عبارت است از احداث و اجرای فعالیت های دامپروری و کشاورزی اعم از گاوداری، مرغداری، زنبور داری، پرورش ماهی، کرم ابریشم و کاشت، داشت و برداشت مکانیزه محصولات کشاورزی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
98
قیمت پایانی
8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
18.9
درصد خالص خرید حقوقی
12
ارزش معاملات
27.2B
حجم معاملات
11.0M
خالص خرید حقوقی
-21.8K
خرید حقوقی
591K
خرید حقیقی
10.4M
فروش حقیقی
10.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-49.4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.9 21 23 274 3.37
26,050
2.38
25,800
5,883 10,890 1.6 1.8 0 4.52 -4 6.8B 2.6M -105K 100K 2.5M 2.4M -0
2 1401/09/07 1.1 32 28 239 6.55
25,200
6.98
25,300
672,458 1,043 2.2 3.2 19.39 5.6 -3 8.2B 3.3M -95K 105K 3.2M 3.1M -393.1M
3 1401/09/06 1.4 26 19 -24 1.72
23,650
3.23
24,000
222 300 0.9 1.5 19.4 2.46 1 3.4B 1.4M 10K 70K 1.4M 1.4M 673.5M
4 1401/09/05 0.7 13 19 -233 -3.13
23,250
-3.13
23,250
7,117 22,774 0.9 1.2 19.43 2.21 8 3B 1.3M 100K 100K 1.2M 1.3M -140.2M
5 1401/09/02 0.9 15 17 0 2.13
24,000
2.13
24,000
34,579 32,731 0.5 0.6 19.43 1.25 0 1.7B 726.9K -0 50K 676.9K 676.9K -0
6 1401/09/01 1 13 14 -235 -2.08
23,500
0.00
24,000
867 2,595 0.5 0.7 19.46 1.3 13 1.8B 761.6K 100K 100K 661.6K 761.6K -0
7 1401/08/30 0.9 13 16 76 -0.83
24,000
-3.51
23,350
756 3,873 0.6 0.8 19.48 1.6 -3 2.2B 0.9M -31.8K 65.6K 866.2K 834.4K -189.5M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.2 % 12 11 3 36 9 -9 9 8 -23 3 75
سابقه پول داغ نماد زکشت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 زکشت 2,635 4.56 1.09 20.4M 18.6M 2 8 179.8M 35.1M 1 2 179.8M 118.6M 122.3M خرید 09:20:38 1401/09/08
2 زکشت 2,565 1.79 1.01 14.5M 14.3M 8 1 12.9M 103.4M 0 2 0 118.6M -237.3M فروش 09:13:05 1401/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد