سابقه روزانه و لحظه ای معاملات زنجان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد زنجان : احداث , راه اندازی و بهره برداری از شهرک ها و کارخانجات صنعتی به منظور تولید , بازاریابی ، فروش , صدور محصولات صنعتی و پتروشیمی , ذخیره , واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز صنعتی و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فراورده های فرعی و مشتقات ذی ربط آن ها و انجام کلیه فعالیت های تولیدی و صنعتی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-148
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.5
درصد خالص خرید حقوقی
17
ارزش معاملات
4.7B
حجم معاملات
21.8M
خالص خرید حقوقی
698K
خرید حقوقی
899K
خرید حقیقی
20.9M
فروش حقیقی
21.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-117.5M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.5 7 15 0 -0.47
2,139
-0.23
2,144
11,600 20,000 0.8 1 0 0.35 0 647.1M 3M -0 0 3M 3M -0
2 1401/09/07 1.3 9 6 0 0.47
2,149
1.45
2,170
15,648 217,900 0.5 0.7 25.09 0.25 0 479.9M 2.2M -1.1K 0 2.2M 2.2M -0
3 1401/09/06 0.4 7 16 -57 -1.38
2,139
-2.21
2,121
16,400 99,000 1 1.5 25.1 0.48 6 0.9B 4.2M 268K 268K 4M 4.2M -0
4 1401/09/05 0.7 6 9 18 0.74
2,169
-0.14
2,150
10,000 79,700 1 1.4 25.09 0.46 -2 871.7M 4M -84K 116K 3.9M 3.8M -0
5 1401/09/02 0.9 6 6 0 0.51
2,153
0.37
2,150
6,967 97,575 0.4 0.6 25.09 0.2 0 383.3M 1.8M -0 0 1.8M 1.8M -0
6 1401/09/01 1.3 10 8 0 0.99
2,142
2.31
2,170
9,252 324,316 0.6 0.9 25.09 0.31 0 580.9M 2.7M -0 0 2.7M 2.7M -0
7 1401/08/30 0.5 6 11 -109 -0.80
2,121
-0.23
2,133
70,177 2,400 0.8 1.6 25.09 0.44 13 810.4M 3.8M 515.2K 515.2K 3.3M 3.8M -117.5M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
3.2 % -1 0 -2 1 -10 -28 -46 -46 -51 3 105
سابقه پول داغ نماد زنجان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 زنجان 208 -2.95 0.23 4.5M 19.6M 11 1 7.9M 117.5M 0 1 0 117.5M -117.5M فروش 10:33:34 1401/08/30
2 زنجان 212 -2.98 0.37 5.6M 15.1M 1 1 4.2M 131.1M 0 2 0 131.1M -262.3M فروش 10:07:05 1401/08/28
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد