سابقه روزانه و لحظه ای نماد زفکا

نماد زفکا شرکت کشت و دامداری فکا در بازار اول فرابورس گروه زراعت و خدمات وابسته و زیر گروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته - فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 3 اساسنامه، انجام فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، پرورش طیور، زنبور عسل، ماهی و هرگونه حیوان دیگر؛ استفاده از فرآورده‌های حیوانی و پروتئین گیاهی؛ واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و لوازم مورد نیاز شرکت و ورود هرگونه دام و انجام معاملات و مشارکت با سایر شرکت‌ها به طوریکه با فعالیت‌های مندرج در اساسنامه مرتبط باشد. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
زفکا کشت و دامداری فکا بازار اول فرابورس زراعت و خدمات وابسته کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته 1 1.5B 2T 30.2% 453M 598B 4.5M 3.9M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
زفکا 3.69%
13,200
4.24%
13,270
287.3B 406.5B 1T 5T -1.3B 2.9B 4.6B -11.1B -62.7B 3.92 1302 10.14 11.91 0 256
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
زفکا 3 3 13 5 -6 11 74 82 13 21 78 85 113 1400/11/17 -10 1399/04/01
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
زفکا 11,420 10,880 10,880 7,400 7,150 7,150 13,200 14,000 14,190 14,190 14,190 14,190 16 29 30 92 98 98
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
زفکا SMA5: 12,794 SMA10: 12,320 SMA20: 12,338 SMA50: 12,560 SMA100: 10,982 SMA200: 9,505 EMA5: 12,787 EMA10: 12,537 EMA20: 12,383 EMA50: 11,973 EMA100: 11,233 EMA200: 9,505 60 64 22 743 628 -11 126
K: 89
D: 77
Upper: 13,337
Middle: 12,338
Lower: 11,339
Value: 149
Signal: 31
Diverg.: 118
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -505.3M 15.3B -4B 11.8M 2.6 37% 367.9K 1.9M 1.5M 9.9M 10.3M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 1 26.6 26.2 3.69
13,200
4.24
13,270
2K 21K 1.3 1.5 30.2 -1.3B 6.8B -3.8B 5.1M 1.14 19 1M 1.4M 405.3K 3.8M 4.7M
2 1402/01/06 1.1 10 9.2 -1.09
12,730
-1.32
12,700
4.4K 14.9K 0 0.1 0 -62.9M 227M -0 178.4K 0.04 28 49.4K 60.4K 11K 118K 167.4K
3 1402/01/05 0.9 37.1 42.6 1.34
12,870
1.1
12,840
12.6K 17.3K 1.6 2.2 30.22 860.9M 8.3B -197M 6.4M 1.42 -10 -668.9K 400K 1.1M 6M 5.4M
سابقه پول داغ نماد زفکا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 زفکا 1,352 6.21 1.22 31M 25.4M 38 91 60.3M 32.1M 1 7 57M 35M -3.8B فروش گروهی 11:31:22 1402/01/07
2 زفکا 1,350 6.05 1.25 31.2M 24.9M 36 90 62.8M 31.1M 1 6 56.4M 35.7M -3.2B فروش گروهی 11:28:09 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده