سابقه روزانه و لحظه ای نماد زاگرس

نماد زاگرس شرکت پتروشیمی زاگرس در بازار دوم فرابورس گروه محصولات شیمیایی و زیر گروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود - عبارت است ازاحداث .راه اندازی .بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید .بازاریابی .فروش .صدور محصولات پتروشیمی .ذخیره وصادرات وتبدیل کننده مواد پتروشیمی وپتروشیمیایی وفرآورده های فرعی ومشتقا ت ذیربط آنها وکلیه فعالیتهای تولیدی .صنعتی بازرگانی .فنی ومهندسی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور میباشد . سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
زاگرس پتروشیمی زاگرس بازار دوم فرابورس محصولات شیمیایی تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود 1 2.4B 40.6T 11.24% 269.8M 4.6T 696.1K 1.5M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
زاگرس -1.09%
167,250
-2.07%
165,600
597.8B 1.9T 5.6T 16.1T -174.3M -5.6B -7.5B -56B -62B 1.81 13176 12.83 12.49 0 138
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
زاگرس 0 -3 -7 -20 -12 -1 52 25 -8 1 63 87 87 1401/08/04 -46 1400/07/26
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
زاگرس 169,100 169,100 167,000 103,550 90,600 90,600 211,850 213,400 213,400 213,400 213,400 213,400 25 26 28 106 136 136
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
زاگرس SMA5: 169,640 SMA10: 174,730 SMA20: 181,495 SMA50: 188,103 SMA100: 164,701 SMA200: 135,778 EMA5: 169,908 EMA10: 173,913 EMA20: 179,610 EMA50: 179,493 EMA100: 166,643 EMA200: 135,778 31 30 18 7,332 -19,366 -100 -135
K: 0
D: 5
Upper: 199,905
Middle: 181,495
Lower: 163,085
Value: -5703
Signal: -3687
Diverg.: -2016
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -2.5B 18.3B -5.7B 1.1M 0.4 39% 148.6K 458K 310K 627K 775K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/03/16 0.4 10.1 25.3 -1.09
167,250
-2.07
165,600
248 40 0.1 0.2 0 -174.3M 2.2B -0 133.5K 0.05 8 10.4K 10.5K 116 122.7K 133.2K
2 1402/03/13 0.5 10.8 21.4 -0.12
169,100
-0.24
168,900
3.2K 1.9K 0.2 0.4 11.24 -1.3B 6.5B -4.7B 386.3K 0.14 20 77.2K 109.9K 32.7K 276.4K 353.6K
3 1402/03/10 0.4 9.4 24.2 -2.9
169,300
-2.98
169,150
1K 6.3K 0.3 0.5 11.24 -1B 9.6B -1B 565.5K 0.21 11 61K 338K 276.9K 227.5K 288.6K
سابقه پول داغ نماد زاگرس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 زاگرس 16,795 -0.8 0.5 10.8M 21.3M 421 273 10.8M 21.3M 0 9 11.3M 21.7M -4.7B فروش گروهی 12:24:37 1402/03/13
2 زاگرس 16,785 -0.86 0.51 11M 21.4M 2 1 20.7M 107.4M 0 8 11.6M 21.9M -3.4B فروش 12:14:45 1402/03/13
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده