سابقه روزانه و لحظه ای نماد زاگرس

نماد زاگرس شرکت پتروشیمی زاگرس در بازار دوم فرابورس گروه محصولات شیمیایی و زیر گروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود - عبارت است ازاحداث .راه اندازی .بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید .بازاریابی .فروش .صدور محصولات پتروشیمی .ذخیره وصادرات وتبدیل کننده مواد پتروشیمی وپتروشیمیایی وفرآورده های فرعی ومشتقا ت ذیربط آنها وکلیه فعالیتهای تولیدی .صنعتی بازرگانی .فنی ومهندسی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور میباشد . سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه زاگرس چارت تکنیکال زاگرس ریزمعاملات زاگرس پول داغ زاگرس سهامداران عمده زاگرس افزایش سرمایه زاگرس تعدیل قیمت زاگرس نمودار قیمت زاگرس چارت دلاری زاگرس TSETMC زاگرس کدال زاگرس فیلتر کدال زاگرس
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
زاگرس پتروشیمی زاگرس بازار دوم فرابورس محصولات شیمیایی تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود 1 2.4B 30.2T 11.62% 278.9M 3.5T 442.2K 511.6K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه رتبه نقدشوندگی
زاگرس -4.98%
125,850
-4.98%
125,850
287.3B 564.4B 1.4T 3.8T -2.2B -13.9B -25.9B -43.5B -80.8B 1.17 5049 24.93 10.8 219
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
زاگرس -5 -6 -7 -7 -10 1 4 -24 -4 4 5 7 51 1401/08/04 -57 1400/07/26
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
زاگرس 125,850 125,850 121,500 119,700 117,600 117,600 139,750 142,600 142,600 142,600 150,200 173,127 11 13 17 19 28 47
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
زاگرس SMA5: 130,910 SMA10: 132,565 SMA20: 134,833 SMA50: 133,321 SMA100: 130,597 SMA200: 130,170 EMA5: 130,307 EMA10: 132,136 EMA20: 133,532 EMA50: 132,996 EMA100: 131,587 EMA200: 130,170 27 17 15 3,445 -3,599 -100 -303
K: 0
D: 9
Upper: 140,861
Middle: 134,833
Lower: 128,804
Value: -921
Signal: -11
Diverg.: -910
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -3.9B 17.3B -21.1B 1.3M 0.5 76% 303.3K 555K 252K 789K 1.1M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1403/02/30 0 52.3 1724.6 -4.98
125,850
-4.98
125,850
40 3.5M 1.5 2 11.62 -2.2B 10.3B -8.5B 822.2K 0.29 21 174.4K 174.4K 0 647.8K 822.2K
2 1403/02/29 0.5 8.2 15.3 -0.49
132,450
-1.16
131,550
1.3K 1.7K 0.2 0.2 11.62 -513.3M 1.6B -202.4M 117.9K 0.04 33 38.8K 52.9K 14.1K 65K 103.7K
3 1403/02/26 0.9 17.2 18.8 0.45
133,100
0.38
133,000
300 649 0.7 0.9 11.62 -1.2B 5.4B -12.3B 404.1K 0.14 22 90.1K 327.8K 237.7K 76.4K 166.4K
سابقه پول داغ نماد زاگرس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 زاگرس 12,585 -4.98 0.03 53.2M 1.7B 153 6 53.2M 1.7B 0 5 86.8M 1.6B -8.5B فروش 12:22:00 1403/02/30
2 زاگرس 12,585 -4.98 0.05 85.5M 1.7B 92 6 85.5M 1.7B 0 4 111.2M 1.6B -6.3B فروش 10:03:33 1403/02/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده