سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ذوب

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ذوب : .انجام عملیات ذوب وریخته گری ونوردفلزات آهنی وفولادهای آلیاژی، جهت تولید انواع مقاطع هندسی استانداردو تولید ورق. . تهیه و تولید لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز. . احداث و بهره برداری، توسعه ، تعمیر، نگهداری ، نوسازی و اداره کارخانه ها و تأسیسات و تجهیزات مربوطه و صنایع وابسته. . تولید و بازیابی محصولات فرعی حاصله از مراحل تولید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-16,266
قیمت پایانی
-12
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.9
درصد خالص خرید حقوقی
108
ارزش معاملات
75.4B
حجم معاملات
295M
خالص خرید حقوقی
62.2M
خرید حقوقی
83.1M
خرید حقیقی
212M
فروش حقیقی
274M
برآیند پول داغ و گروهی
-20.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.3 16 12 920 0.65
2,472
1.59
2,495
17,708 800,000 0.5 0.6 25.63 0.19 -12 7.4B 29.8M -3.7M 2M 27.8M 24.1M -98M
2 1401/07/02 0.9 13 15 -677 -1.72
2,456
-4.04
2,398
20,974 16,740 0.6 0.9 25.63 0.25 7 9.6B 39.2M 2.8M 4.9M 34.3M 37.1M -1.2B
3 1401/06/30 1.3 14 12 -583 -1.19
2,499
2.02
2,580
10,000 9,426 0.4 0.7 25.63 0.19 8 7.6B 30.5M 2.3M 9.1M 21.5M 23.8M 93.7M
4 1401/06/29 1.3 20 16 -667 -0.28
2,529
-1.03
2,510
62,500 5,000 0.5 0.7 25.63 0.21 8 8.5B 33.6M 2.6M 4.8M 28.8M 31.4M 709.8M
5 1401/06/28 0.8 15 20 -2,320 -3.32
2,536
-4.16
2,514
246,006 142,289 0.7 1.2 25.63 0.35 17 14B 55.1M 9.1M 11.7M 43.3M 52.5M -0.9B
6 1401/06/27 0.4 14 39 -11,101 -4.41
2,623
-4.99
2,607
8,100 19,921,129 1 2.3 25.63 0.53 51 22B 83.7M 42.3M 43.9M 39.8M 82.1M -19.3B
7 1401/06/23 1.1 13 12 -1,836 -1.75
2,744
-1.50
2,751
50,000 2,610 0.3 0.5 25.63 0.15 29 6.4B 23.2M 6.7M 6.7M 16.5M 23.2M -129.3M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
21.1 % -1 -3 -11 -12 15 -1 -5 -32 -36 0 0
سابقه پول داغ نماد ذوب
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ذوب 247 0.57 0.97 12.5M 12.8M 4 1 67.9M 222.3M 1 1 124.3M 222.3M -98M فروش 11:04:29 1401/07/04
2 ذوب 248 0.77 0.96 11.4M 12M 1 4 124.3M 31.1M 1 0 124.3M 0 124.3M خرید 10:59:44 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک