سابقه روزانه و لحظه ای معاملات دی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد دی : قبول سپرده،صدور گواهی سپرده عام و خاص،ارائه چک و خدمات مرتبط،انجام عملیات بین بانکی،انجام عملیات اعتباری،ارایه انواع ابزار پرداخت،دریافت و پرداخت وجوه ارزی(وانتقال)،گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه،ارائه خدمات بانکی الکترونیک و...سایر خدمات مندرج در بند 3 اساسنامه
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-41,594
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.4
درصد خالص خرید حقوقی
54
ارزش معاملات
557B
حجم معاملات
6.4B
خالص خرید حقوقی
481.2M
خرید حقوقی
673M
خرید حقیقی
5.7B
فروش حقیقی
6.2B
برآیند پول داغ و گروهی
-22.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.6 13 22 -3,118 -2.48
865
-3.16
859
971,349 1,517,304 0.5 0.5 79 0.46 7 47.9B 553.9M 36M 39.9M 514M 550M -7.5B
2 1401/11/11 1 19 20 -7,313 3.62
887
4.32
893
209,078 294,814 0.8 0.8 89.5 0.69 10 73.9B 833.2M 82.5M 90M 743.2M 825.6M -9.9B
3 1401/11/10 0.7 15 21 -8,517 -1.95
856
-0.69
867
367,114 42,771 0.9 1 89.51 0.78 11 80.9B 0.9B 99.5M 106.6M 838.2M 0.9B -5.8B
4 1401/11/09 0.8 20 24 -1,411 -3.22
873
-3.66
869
289,500 428,806 1.2 1.3 89.53 0.98 1 103.5B 1.2B 16.2M 27.1M 1.2B 1.2B -7.2B
5 1401/11/08 1.5 29 19 828 3.68
902
4.94
913
82,297,646 150,000 0.8 0.9 89.52 0.68 -1 74.6B 827.3M -9.2M 34.6M 792.7M 783.5M 3.9B
6 1401/11/05 1.1 23 21 -13,932 2.84
870
4.96
888
16,270,547 7,000 1.3 1.3 89.63 1.27 12 118.7B 1.4B 160.1M 278M 1.1B 1.2B 4B
7 1401/11/04 0.6 12 19 -8,130 -2.76
846
-1.72
855
16,308 443,435 0.7 0.7 79.3 0.56 14 57.6B 681.1M 96.1M 96.6M 584.5M 680.6M -381.2M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
7.5 % -4 0 -5 25 42 46 21 5 -14 2 18
سابقه پول داغ نماد دی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دی 85 -4.28 0.58 12.4M 21.5M 109 8 12M 167.4M 0 12 12.9M 21.8M -7.5B فروش 12:20:35 1401/11/12
2 دی 86 -3.38 0.62 12.6M 20.5M 2795 1832 12.6M 20.5M 0 11 12.9M 21.4M -7.4B فروش گروهی 12:10:48 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده