سابقه روزانه و لحظه ای معاملات دماوند

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد دماوند : تولید و فروش انرژی برق
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-4,097
قیمت پایانی
-11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2
درصد خالص خرید حقوقی
126
ارزش معاملات
22.5B
حجم معاملات
13.8M
خالص خرید حقوقی
2.5M
خرید حقوقی
2.8M
خرید حقیقی
11.0M
فروش حقیقی
13.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.6B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.3 14 41 -674 -3.42
15,250
-3.61
15,220
350 500 2.5 3 12.63 0.58 11 6.2B 4.1M 441.7K 503.2K 3.6M 4M -1.4B
2 1401/07/02 0.5 9 16 -403 -3.60
15,790
-4.95
15,570
0 207,034 0.9 0.9 12.64 0.2 18 2.3B 1.4M 255K 255K 1.2M 1.4M -791.6M
3 1401/06/30 0.5 9 17 -1,544 -0.97
16,380
-1.27
16,330
325 4,485 1 0.7 12.66 0.25 55 2.8B 1.7M 0.9M 1M 678.3K 1.6M -165.4M
4 1401/06/29 1.3 13 10 -66 -1.31
16,540
-1.91
16,440
3,537 21,367 0.4 0.3 12.66 0.1 5 1.2B 728.4K 40K 40K 688.4K 728.4K -0
5 1401/06/28 1.4 16 11 -117 0.54
16,760
0.18
16,700
5,051 17,208 0.8 0.5 12.67 0.19 5 2.2B 1.3M 69.9K 219.9K 1.1M 1.2M -3.4M
6 1401/06/27 0.8 12 15 -345 -3.36
16,670
-3.94
16,570
1,400 8,738 1 0.6 12.67 0.23 13 2.7B 1.6M 207K 207K 1.4M 1.6M -312.6M
7 1401/06/23 0.9 22 25 -948 0.82
17,250
0.23
17,150
300 2,993 1.8 1.3 12.67 0.42 19 5.1B 2.9M 549.5K 550K 2.4M 2.9M 91.6M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
18.1 % -7 -9 -7 -15 -21 -31 -17 -39 -43 2 35
سابقه پول داغ نماد دماوند
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دماوند 1,503 -4.81 0.35 12.3M 35.5M 5 1 56M 280.1M 0 6 0 238.8M -1.4B فروش 12:45:22 1401/07/04
2 دماوند 1,501 -4.94 0.35 11.7M 33.5M 11 1 10.1M 111.5M 0 5 0 230.6M -1.2B فروش 12:44:37 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک