سابقه روزانه و لحظه ای معاملات دلقما

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد دلقما : ایجادوتاسیس کارخانجات ولابراتوارهایی به منظورتهیه و تولیدمواداولیه داروئی ساخت وبسته بندی انواع محصولات داروئی ،شیمیایی لوازم درمانی،بهداشتی،آرایشی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-8,384
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
15.7
درصد خالص خرید حقوقی
123
ارزش معاملات
52.0B
حجم معاملات
175M
خالص خرید حقوقی
28.6M
خرید حقوقی
37.6M
خرید حقیقی
138M
فروش حقیقی
166M
برآیند پول داغ و گروهی
-3.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 1.4 28 21 -31 2.91
3,010
4.99
3,071
23,806,815 2,000 0.7 0.8 16.57 1.99 0 6.7B 22.2M 103.1K 2.6M 19.6M 19.7M 577.4M
2 1401/11/11 0.8 15 19 -320 2.67
2,925
3.97
2,962
6,436 13,020 0.4 0.5 16.56 1.14 9 3.7B 12.7M 1.1M 1.8M 11M 12M -167.7M
3 1401/11/10 0.6 16 29 -2,149 -2.70
2,849
-0.10
2,925
545,251 99,023 0.8 0.9 16.59 2.31 29 7.4B 25.9M 7.5M 7.9M 18M 25.5M -1.9B
4 1401/11/09 0.5 22 47 -2,754 -4.16
2,928
-4.98
2,903
0 49,286 1.3 1.4 16.65 3.71 23 12.1B 41.4M 9.4M 10.1M 31.3M 40.7M -2.5B
5 1401/11/08 1.3 35 28 440 3.63
3,055
4.99
3,095
1,586,029 100,000 1.3 1.4 16.59 3.39 -4 11.6B 37.9M -1.4M 3.2M 34.7M 33.3M 100.5M
6 1401/11/05 0.6 14 24 -2,422 -4.50
2,948
-4.73
2,941
2,721 69,229 0.7 0.9 16.61 1.93 38 6.4B 21.6M 8.2M 8.2M 13.4M 21.6M 544.1M
7 1401/11/04 0.9 17 19 -1,149 -0.93
3,087
-1.60
3,066
200,000 205,972 0.4 0.4 16.61 1.19 28 4.1B 13.3M 3.7M 3.7M 9.6M 13.3M 34.2M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
16.4 % -1 2 -8 12 55 100 105 104 -12 8 58
سابقه پول داغ نماد دلقما
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دلقما 307 4.99 1.18 24M 20.4M 1 2 118.9M 59.5M 4 0 144.3M 0 577.4M خرید 12:02:49 1401/11/12
2 دلقما 307 4.99 1.16 23.5M 20.3M 1 4 146.9M 36.7M 3 0 152.8M 0 458.4M خرید 12:00:18 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده