سابقه روزانه و لحظه ای معاملات دعبید

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد دعبید : موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از تولید، واردات، صادرات، خرید، فروش و توزیع داروهای انسانی، دامی و گیاهی، تاسیس و اداره کارخانجات مربوط به فرآورده های فوق، خرید و واردات ماشین آلات و لوازم یدکی و مواد اولیه مربوط، انجام هرگونه فعالیت تولیدی، بازرگانی و قبول نمایندگی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، تاسیس شعب و نمایندگی در ایران و خارج از ایران.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,320
قیمت پایانی
2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.8
درصد خالص خرید حقوقی
105
ارزش معاملات
22.3B
حجم معاملات
6.7M
خالص خرید حقوقی
1M
خرید حقوقی
3.6M
خرید حقیقی
3.1M
فروش حقیقی
4.1M
برآیند پول داغ و گروهی
872.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/06/23 0.4 19 45 -2,766 -0.83
33,340
-4.79
32,010
0 0 2.3 2.8 8.24 0.6 37 7.4B 2.2M 829.7K 1.3M 1M 1.8M -371M
2 1401/06/22 1.3 22 17 277 0.54
33,620
0.12
33,480
2,000 5,855 1 1.3 8.24 0.26 -9 3.2B 0.9M -82.5K 435.1K 511.8K 429.3K 135.6M
3 1401/06/21 1.6 21 13 656 2.01
33,440
1.04
33,120
115 5,500 1.6 2.7 8.25 0.39 -14 4.8B 1.4M -196.2K 711.7K 723K 526.8K 430.3M
4 1401/06/20 1.3 16 13 -714 -0.06
32,780
-0.15
32,750
312 14,346 0.6 0.9 8.25 0.15 38 1.9B 574.8K 217.7K 387.7K 187.1K 404.8K 141.8M
5 1401/06/19 1.7 11 7 -105 -0.12
32,800
-1.04
32,500
6,151 15,405 0.2 0.3 8.25 0.05 17 623.2M 191.8K 31.9K 68.3K 123.5K 155.4K -0
6 1401/06/16 1.1 13 12 -256 0.58
32,840
1.50
33,140
1,700 6,000 0.9 1.2 8.25 0.23 9 2.8B 860.9K 77.9K 513K 347.9K 425.8K 133.8M
7 1401/06/15 1.9 25 14 -413 -0.27
32,650
0.00
32,740
24,523 68,690 0.5 0.6 8.25 0.13 27 1.5B 476.8K 126.6K 194.1K 282.7K 409.3K 402.5M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
15 % 2 2 -1 14 34 35 62 21 -6 2 5
سابقه پول داغ نماد دعبید
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دعبید 3,289 -2.17 0.43 17.5M 40.6M 1 1 161.8M 171.7M 0 3 161.8M 177.6M -371M فروش 12:15:04 1401/06/23
2 دعبید 3,197 -4.91 0.41 15.9M 38.2M 2 1 87.7M 175.4M 0 2 0 180.5M -361.1M فروش 12:14:04 1401/06/23
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک