سابقه روزانه و لحظه ای نماد دشیری

نماد دشیری شرکت شیرین دارو در بازار پایه زرد فرابورس گروه مواد و محصولات دارویی و زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی - بهره برداری، تولید، توزیع، فروش، خرید، واردات و صادرات مربوط به فرآورده های گیاه شیرین بیان و استحصال انبوه مشتقات آن و سایر گیاهان دارویی، بهداشتی و صنعتی و انجام عملیات بازرگانی مربوط به آنها وانجام آزمونهای شیرین بیان و گیاهان دارویی و فرآورده های آنها. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
arongroups
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
دشیری شیرین دارو بازار پایه زرد فرابورس مواد و محصولات دارویی تولید داروهای شیمیایی و گیاهی 163.9K 50M 586.3B 48.52% 24.3M 284.4B 52.4K 59.9K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
دشیری -2.86%
117,250
-2.9%
117,200
30.9B 98.8B 141.5B 291.7B -187.9M -328.2M 842.7M 1.7B -716.9M 0 12934 9.07 0 0 820
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
دشیری -4 -4 1 3 -7 -7 17 66 -22 4 17 69 71 1401/05/11 -49 1399/11/19
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
دشیری 112,300 112,300 112,300 99,857 80,680 69,202 122,150 125,800 126,550 137,590 137,590 137,590 9 12 13 38 71 99
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
دشیری SMA5: 120,050 SMA10: 120,160 SMA20: 116,803 SMA50: 118,825 SMA100: 122,136 SMA200: 107,678 EMA5: 119,197 EMA10: 118,935 EMA20: 118,430 EMA50: 119,080 EMA100: 116,457 EMA200: 107,678 46 66 48 3,069 2,786 -51 10
K: 49
D: 57
Upper: 124,846
Middle: 116,803
Lower: 108,759
Value: 689
Signal: 399
Diverg.: 290
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -302.2M 2.6B -276.6M 221K 0.9 14% 25.5K 27.5K 2.0K 193K 219K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/07/12 0.6 66.1 119.2 -2.86
117,250
-2.9
117,200
436 400 3 3.8 48.52 -187.9M 1.9B -261.3M 162.7K 0.67 10 16K 16K 0 146.6K 162.7K
2 1402/07/10 1.4 16.8 11.7 0
120,700
-0.62
119,950
700 3.4K 0.2 0.1 48.52 24.1M 118.9M -0 9.8K 0.04 -20 -2K 0 2K 9.8K 7.8K
3 1402/07/09 0.5 21.9 47.8 -0.86
120,700
-2.87
118,250
780 4K 0.9 0.4 48.52 -138.4M 573.4M -15.4M 48.5K 0.2 24 11.5K 11.5K 0 37K 48.5K
سابقه پول داغ نماد دشیری
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دشیری 11,710 -2.98 0.34 51.2M 149.7M 2 1 64.7M 144.7M 0 2 0 130.6M -261.3M فروش 11:21:01 1402/07/12
2 دشیری 11,740 -2.73 0.43 43.1M 100.6M 2 1 58.3M 116.6M 0 1 0 116.6M -116.6M فروش 10:48:33 1402/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده