سابقه روزانه و لحظه ای نماد دتوزیع

نماد دتوزیع شرکت توزیع دارو پخش در بازار دوم فرابورس گروه مواد و محصولات دارویی و زیر گروه تولید سایر محصولات دارویی - تهیه و تدارک انواع دارو و مواد دارویی شیمیائی، تجهیزات پزشکی ، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و...، انجام سایر فعالیت های سرمایه گذاری ، تجاری و غیرتجاری و ... سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
دتوزیع توزیع دارو پخش بازار دوم فرابورس مواد و محصولات دارویی تولید سایر محصولات دارویی 1 1.8B 5.9T 10.86% 195.5M 635.3B 0.9M 731.8K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
دتوزیع 0.46%
32,500
1.7%
32,900
149.2B 217.3B 469.1B 1.9T 111.3M 3.1B 2.6B -7.3B -57.9B 0 4062 8 9.79 0 581
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
دتوزیع -2 -2 7 0 -5 15 77 100 9 16 102 102 143 1400/10/28 -10 1401/11/04
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
دتوزیع 29,850 29,850 27,950 16,120 16,120 16,120 33,000 34,950 36,200 36,200 36,200 36,200 11 17 30 125 125 125
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
دتوزیع SMA5: 32,770 SMA10: 31,500 SMA20: 31,723 SMA50: 32,135 SMA100: 27,773 SMA200: 23,784 EMA5: 32,470 EMA10: 32,116 EMA20: 32,026 EMA50: 30,867 EMA100: 28,637 EMA200: 23,784 53 58 17 1,618 470 -21 36
K: 79
D: 75
Upper: 34,155
Middle: 31,723
Lower: 29,290
Value: 160
Signal: -57
Diverg.: 217
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -1B 5.3B 58.1M 1.6M 0.8 73% 290.6K 745K 455K 878K 1.2M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 1.2 9.9 8.6 0.46
32,500
1.7
32,900
1.8K 375 1.1 0.8 10.86 111.3M 2.5B 267.9M 758.9K 0.39 -5 -34.2K 396.2K 430.5K 362.7K 328.4K
2 1402/01/06 1.1 8.7 8.2 -1.97
32,350
-1.52
32,500
30.6K 142.8K 0.2 0.2 0 -222.6M 537.4M -0 166K 0.08 41 68.8K 80.6K 11.8K 85.5K 154.3K
3 1402/01/05 0.7 14.5 20.4 0.46
33,000
0.46
33,000
1.3K 4.8K 1 0.8 10.86 -844.7M 2.3B -209.9M 698.1K 0.36 37 256K 268.4K 12.4K 429.7K 685.7K
سابقه پول داغ نماد دتوزیع
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دتوزیع 3,310 2.32 1.36 10.4M 7.7M 1 4 267.9M 31.5M 1 0 267.9M 0 267.9M خرید 11:22:39 1402/01/07
2 دتوزیع 3,300 0.46 0.71 14.6M 20.5M 0 1 0 209.9M 0 1 0 209.9M -209.9M فروش 12:23:37 1402/01/05
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده