سابقه روزانه و لحظه ای معاملات داوه

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد داوه : تهیه و تولید بسته بسته بندی توزیع و فروش داخلی و صادرات انواع داروهای مجاز شیمیایی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی احداث و بهره برداری کارخانجات تولیدی و صنعتی مورد نیاز واردات مواد اولیه و ماشین آلات تولیدی و صنعتی فرآورده های داروی وشیمیایی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-529
قیمت پایانی
2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.7
درصد خالص خرید حقوقی
78
ارزش معاملات
6.1B
حجم معاملات
10.2M
خالص خرید حقوقی
886.3K
خرید حقوقی
968K
خرید حقیقی
9.2M
فروش حقیقی
10.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.7 8 12 -403 -0.67
5,960
-3.50
5,790
859 39,150 0.9 1.2 33.24 0 44 0.9B 1.5M 676K 691K 854.6K 1.5M -0
2 1401/07/02 1.3 8 6 -18 -0.99
6,000
-2.81
5,890
39,752 16,183 0.5 0.5 0 0.37 4 500.8M 850.9K 30K 45K 805.9K 835.9K -0
3 1401/06/30 0.8 11 14 9 1.17
6,060
1.84
6,100
2,824 37,079 2.3 3.7 33.24 1.63 0 2.3B 3.8M -15K 0 3.8M 3.8M -0
4 1401/06/29 1.3 7 6 -29 -0.33
5,990
-0.33
5,990
28,109 32,645 0.4 0.5 33.24 0.31 7 431.8M 725.7K 49K 60K 665.7K 714.8K -0
5 1401/06/28 1.6 10 6 -9 -0.17
6,010
-0.66
5,980
16,090 50,000 0.2 0.3 33.24 0.2 3 287.1M 481K 15K 15K 466K 481K -0
6 1401/06/27 1.1 6 6 -92 -0.66
6,020
-3.14
5,870
875 103,930 0.3 0.4 34.24 0.31 21 428.5M 722.5K 152.7K 152.7K 569.8K 722.5K -0
7 1401/06/23 1.6 14 9 13 3.77
6,060
4.11
6,080
3,000 136,926 0.9 1.3 33.24 0.9 -1 1.3B 2.1M -21.4K 4K 2.1M 2.1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
8.7 % -2 -1 4 0 -5 -12 -1 -61 -65 14 80
سابقه پول داغ نماد داوه
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 داوه 660 4.76 1.39 16.8M 12.1M 1 8 114.8M 14.3M 1 0 114.8M 0 114.8M خرید 09:04:06 1401/06/14
2 داوه 635 6.9 2.38 33.1M 13.9M 12 1 21.2M 254M 3 3 149.9M 185.3M 493M فروش 11:50:33 1401/06/13
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک