سابقه روزانه و لحظه ای معاملات دانا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد دانا : انجام بیمه های بازرگانی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-7,914
قیمت پایانی
6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.8
درصد خالص خرید حقوقی
38
ارزش معاملات
167B
حجم معاملات
662M
خالص خرید حقوقی
31.4M
خرید حقوقی
41.3M
خرید حقیقی
620M
فروش حقیقی
652M
برآیند پول داغ و گروهی
-10.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.7 18 28 -1,214 -1.51
2,539
-2.02
2,526
90,781 22,948 0.2 0.3 0 0.26 16 7.6B 29.9M 4.8M 4.8M 25M 29.8M -0
2 1401/09/07 0.9 19 21 888 3.20
2,578
2.64
2,564
14,750 55,302 0.4 0.4 59.07 0.44 -7 13B 50.5M -3.4M 555K 50M 46.5M 515.4M
3 1401/09/06 0.7 24 36 -3,719 -2.42
2,498
-0.08
2,558
123,373 400,000 0.8 0.8 59.08 0.88 15 25.2B 100.7M 14.9M 14.9M 85.8M 100.7M -3.9B
4 1401/09/05 0.7 24 35 -146 -0.47
2,560
-1.01
2,546
240,000 50,000 0.7 0.7 59.08 0.77 1 22.7B 88.6M 571.3K 571.3K 88M 88.6M -2.4B
5 1401/09/02 1.1 34 31 -2,863 4.43
2,572
6.74
2,629
208,828 305,743 1.1 1.3 59.07 1.21 8 35.7B 138.8M 11.1M 14.7M 124.1M 135.2M -245.9M
6 1401/09/01 1 22 23 -916 -2.03
2,463
-2.19
2,459
40,000 135,900 0.6 0.7 59.09 0.64 5 18B 73.2M 3.7M 5M 68.2M 71.9M -579.5M
7 1401/08/30 0.7 29 40 57 5.23
2,514
3.43
2,471
175,062 20,000 1.3 1.6 59.09 1.56 0 45.2B 179.7M -227.4K 772.5K 179M 178.7M -3.8B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
4.7 % -1 3 14 37 70 103 110 173 -47 1 64
سابقه پول داغ نماد دانا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دانا 252 -2.17 0.62 17.9M 29M 3 1 33.6M 100.9M 1 5 187.2M 109M -357.7M فروش 10:15:18 1401/09/08
2 دانا 251 -2.64 0.61 17.4M 28.3M 4 1 4.2M 117.1M 1 4 187.2M 111M -256.8M فروش 10:08:53 1401/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد