سابقه روزانه و لحظه ای معاملات دامین

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد دامین : 1- ایجاد و تاسیس کارخانجات بمنظور تهیه و توزیع انواع مواد اولیه و فراورده های داروئی و بهداشتی 2- وارد نمودن مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات صنعتی و قطعات یدکی مورد نیاز داروهای ساخته شده 3- فروش محصولات در داخل کشورو خارج از کشور . 4- مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد خرید سهام شرکتها
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-559
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.9
درصد خالص خرید حقوقی
190
ارزش معاملات
2.6B
حجم معاملات
10.0M
خالص خرید حقوقی
2.1M
خرید حقوقی
2.1M
خرید حقیقی
7.9M
فروش حقیقی
10.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.6 4 7 -25 -0.85
2,562
-3.17
2,502
19,906 70,633 0.7 1.4 24.81 0 6 377M 1.5M 96.6K 96.6K 1.4M 1.5M -0
2 1401/07/02 0.5 4 8 -20 -1.79
2,584
-5.13
2,496
3,000 56,010 0.7 1.2 0 0.17 5 413.8M 1.7M 78.9K 85.3K 1.6M 1.7M -0
3 1401/06/30 0.8 3 4 -25 -0.30
2,631
-2.92
2,562
2,500 4,774 0.2 0.5 24.81 0.07 15 163.2M 635.9K 96.8K 102.9K 532.9K 629.7K -0
4 1401/06/29 0.5 3 7 -160 -0.49
2,639
-1.40
2,615
6,520 10,000 0.4 0.7 24.81 0.11 54 288.9M 1.1M 606.9K 606.9K 510.9K 1.1M -0
5 1401/06/28 0.9 5 5 -112 -0.15
2,652
-1.54
2,615
3,567 30,209 0.3 0.5 24.81 0.08 52 214.1M 815.1K 421.3K 421.3K 393.8K 815.1K -0
6 1401/06/27 0.8 5 6 -151 -0.34
2,656
-0.64
2,648
22,500 1,866 0.4 0.5 24.81 0.12 50 295.5M 1.1M 568.5K 568.5K 558.8K 1.1M -0
7 1401/06/23 0.5 9 18 -66 -1.88
2,665
-3.76
2,614
9,915 50,000 1.1 1.4 24.81 0.32 8 830.9M 3.2M 246.1K 246.1K 2.9M 3.2M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
21.1 % -3 -3 -6 -9 0 1 24 -28 -35 5 57
سابقه پول داغ نماد دامین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دامین 270 -5.26 0.57 8.4M 14.9M 8 1 5.2M 136.4M 0 1 0 136.4M -136.4M فروش 09:55:35 1401/06/19
2 دامین 286 1.35 3.04 21.3M 7M 1 0 171.5M 0 3 0 128M 0 384.1M خرید 10:16:21 1401/06/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک