سابقه روزانه و لحظه ای معاملات دالبر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد دالبر : ساخت و فروش هر گونه محصولات داروئی،غذایی،مواد شیمیایی و آرایشی و بهداشتی،ملزومات وتجهیزات پزشکی و توزیع آن،واردکردن ماشین آلات مربوط به تولید واصلاح ویا تغییرصنعتی مواد،همچنین وارد کردن مواداولیه خام یا نیمه ساخته ولوازم بسته بندی مورد استفاده در محصولات فوق الذکرو انجام عملیات تحقیقاتی ومعاملات بازرگانی درحدود موضوع شرکت مشارکت در شرکتهای دیگر وخرید و فروش سهام آنهامی باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-384
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.4
درصد خالص خرید حقوقی
129
ارزش معاملات
5.3B
حجم معاملات
7.0M
خالص خرید حقوقی
491.9K
خرید حقوقی
1.5M
خرید حقیقی
5.5M
فروش حقیقی
6.0M
برآیند پول داغ و گروهی
830.8M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.3 9 7 -118 0.53
7,520
3.74
7,760
2,000 2,500 1 0.6 10.57 0.16 21 577M 761K 156.9K 156.9K 604.1K 761K -0
2 1401/07/04 0.8 6 7 -101 -0.13
7,480
-2.27
7,320
10,687 1,500 0.5 0.3 10.57 0.08 36 275.9M 372K 135.6K 145K 226.9K 362.5K -0
3 1401/07/02 1.3 6 5 239 -3.10
7,490
-2.46
7,540
97,000 10,000 1.6 1.1 10.58 0.23 -28 824.3M 1.1M -318.7K 491.5K 636.2K 317.5K -0
4 1401/06/30 0.5 5 11 -174 -1.02
7,730
-4.23
7,480
11 1,200 0.8 0.5 10.58 0.11 41 410.6M 544.9K 225.5K 265K 279.9K 505.4K -0
5 1401/06/29 0.8 4 5 -20 -0.26
7,810
-1.40
7,720
2,000 21,612 0.6 0.3 10.58 0.08 7 293.9M 380.6K 26K 80.4K 300.2K 326.2K -0
6 1401/06/28 0.9 26 28 -95 0.26
7,830
1.15
7,900
11,222 5,000 6.6 4.2 10.58 0.72 3 2.7B 3.5M 120.7K 180.3K 3.3M 3.4M 830.8M
7 1401/06/27 0.6 3 5 -114 -0.38
7,800
-4.09
7,510
5,552 2,336 0.6 0.3 10.58 0.06 49 229.1M 299K 145.8K 182.8K 116.2K 262K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
7.1 % 0 -3 -4 -13 -7 -13 -3 -52 -52 2 30
سابقه پول داغ نماد دالبر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دالبر 781 0 2.04 77.2M 37.8M 3 1 167M 501.1M 2 1 266.4M 501.1M 830.8M فروش 11:27:07 1401/06/28
2 دالبر 780 -0.13 2.32 59.1M 25.5M 1 5 440.8M 88.2M 2 0 415.4M 0 830.8M خرید 11:26:21 1401/06/28
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک