سابقه روزانه و لحظه ای معاملات داسوه

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد داسوه : تولید ، ساخت و بسته بندی محصولات دارویی ، شیمیایی ، آرایشی و دامپزشکی و ...
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-821
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.5
درصد خالص خرید حقوقی
425
ارزش معاملات
1.4B
حجم معاملات
414K
خالص خرید حقوقی
238.8K
خرید حقوقی
239K
خرید حقیقی
175K
فروش حقیقی
414K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.5 3 7 -153 -0.23
34,060
-2.87
33,160
480 5,518 0.5 1 11.04 0.07 75 202.4M 60.3K 44.9K 44.9K 15.4K 60.3K -0
2 1401/07/04 0.4 2 6 -70 -0.15
34,140
-1.14
33,800
592 5 0.3 0.5 11.04 0.04 59 117.5M 35K 20.5K 20.5K 14.5K 35K -0
3 1401/07/02 1.5 11 7 -63 -0.41
34,190
-4.72
32,710
911 6,000 0.5 1 11.04 0.07 32 190.8M 57.4K 18.5K 18.5K 38.9K 57.4K -0
4 1401/06/30 0.6 3 6 -94 -0.23
34,330
-1.25
33,980
171 599 0.4 0.8 11.04 0.06 58 157.8M 46.9K 27.4K 27.4K 19.5K 46.9K -0
5 1401/06/29 0.7 5 8 -128 -0.20
34,410
-0.99
34,140
1,000 300 0.5 0.8 11.04 0.06 70 181M 53.3K 37.2K 37.2K 16.1K 53.3K -0
6 1401/06/28 0.4 5 11 -197 -1.00
34,480
-2.67
33,900
1,464 150 1.2 2.1 11.04 0.15 47 408.5M 121.6K 57.3K 57.3K 64.4K 121.6K -0
7 1401/06/27 0.3 1 5 -115 -0.03
34,830
0.14
34,890
117 8,300 0.4 0.3 11.04 0.05 84 136.2M 39.2K 33.1K 33.1K 6.1K 39.2K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
57.7 % 0 -1 -2 4 0 -12 24 14 -34 4 86
سابقه پول داغ نماد داسوه
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 داسوه 3,228 -4.97 0.08 2.8M 32.7M 1 1 548.8K 322.8M 0 1 0 322.8M -322.8M فروش 11:40:04 1401/05/09
2 داسوه 3,295 -4.99 0.33 6.1M 18.3M 0 1 0 141.6M 0 3 0 128.8M -515.1M فروش 12:17:18 1401/05/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک