سابقه روزانه و لحظه ای معاملات دارا یکم

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد دارا یکم : موضوع فعالیت صندوق، مدیریت و نگهداری دارایی‌های اوراق بهادار صندوق و دریافت سود‌های تقسیمی سهام موجود در سبد دارایی‌های صندوق در طول فعالیت آن است. جزئیات دارایی¬های صندوق در امیدنامه ذکر شده است. موضوع فعالیت فرعی آن بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری همان صندوق می‌باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-15,755
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.1
درصد خالص خرید حقوقی
24
ارزش معاملات
271B
حجم معاملات
28.9M
خالص خرید حقوقی
1.7M
خرید حقوقی
2.7M
خرید حقیقی
26.2M
فروش حقیقی
27.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.6B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.3 45 34 5,820 1.59
95,420
0.77
94,650
27,059 2,027 1.4 1.8 95.41 1.21 -9 64.9B 6.8M -609.9K 30K 6.8M 6.2M -1.4B
2 1401/07/04 1 34 36 -23,771 1.79
93,930
2.15
94,260
32,324 5,866 1.1 2 95.41 1.12 40 59B 6.3M 2.5M 2.5M 3.7M 6.3M -17.6B
3 1401/07/02 1.5 41 27 424 -1.23
92,280
-1.71
91,830
1,032 3,000 0.8 1.4 95.41 0.83 -1 42.9B 4.6M -45.9K 0 4.6M 4.6M 7.1B
4 1401/06/30 1.7 37 22 141 0.46
93,430
1.24
94,150
35,822 19,940 0.5 0.7 95.41 0.58 0 30.5B 3.3M -15.1K 40 3.3M 3.2M 6.2B
5 1401/06/29 1.2 24 20 415 -1.10
93,000
-1.06
93,030
52,529 552 0.4 0.4 95.41 0.42 -2 21.9B 2.4M -44.6K 10K 2.3M 2.3M 128.4M
6 1401/06/28 1.4 22 16 -312 -0.10
94,030
-0.23
93,900
54 2,910 0.3 0.4 95.41 0.41 1 21.7B 2.3M 33.2K 55K 2.3M 2.3M 2.3B
7 1401/06/27 1.1 24 21 1,528 -2.45
94,120
-3.03
93,560
334 402 0.5 0.5 95.41 0.57 -5 30.2B 3.2M -162.4K 30.6K 3.2M 3M 1.8B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
5.8 % 3 2 -1 -7 5 -10 -21 -24 -26 2 3
سابقه پول داغ نماد دارا یکم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 دارا یکم 9,468 0.8 1.32 44.6M 33.7M 2 3 147.5M 86.4M 45 43 167.5M 168.2M -1.4B خرید 12:29:21 1401/07/06
2 دارا یکم 9,465 0.77 1.32 44.4M 33.6M 3 11 173.3M 43.9M 44 43 167.9M 168.2M -1.7B خرید 12:28:54 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک