سابقه روزانه و لحظه ای نماد خکرمان

نماد خکرمان شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو در بازار پایه زرد فرابورس گروه خودرو و ساخت قطعات و زیر گروه تولید وسایل نقلیه موتوری - ... سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
خکرمان گروه اقتصادی کرمان خودرو بازار پایه زرد فرابورس خودرو و ساخت قطعات تولید وسایل نقلیه موتوری 1 5B 2.2T 32.4% 1.6B 701.3B 22M 21.2M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
خکرمان 1.88%
4,329
2.99%
4,376
461.1B 712.9B 1.7T 5.9T 2.1B 18.5B 19B 42.5B 27.1B 0 294 14.72 0 0 205
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
خکرمان 4 4 17 12 -1 13 27 53 6 22 70 70 85 1400/08/09 -64 1399/05/22
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
خکرمان 3,691 3,543 3,543 2,550 2,550 2,550 4,328 4,356 4,970 4,970 4,970 4,970 17 23 40 95 95 95
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
خکرمان SMA5: 4,148 SMA10: 3,949 SMA20: 3,892 SMA50: 4,064 SMA100: 3,549 SMA200: 3,475 EMA5: 4,163 EMA10: 4,039 EMA20: 3,979 EMA50: 3,846 EMA100: 3,722 EMA200: 3,475 69 67 20 141 245 0 219
K: 100
D: 95
Upper: 4,246
Middle: 3,892
Lower: 3,539
Value: 71
Signal: 8
Diverg.: 63
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 9.9B 36.3B 24.4B 85.3M 5.3 -68% -23.4M 4.0M 27.5M 79.2M 55.8M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 1.3 39.2 30.1 1.88
4,329
2.99
4,376
20K 167.3K 1.8 2.4 32.4 2.1B 15.4B 2.8B 35.5M 2.19 -14 -4.8M 1.4M 6.2M 34.1M 29.3M
2 1402/01/06 0.8 42.6 52.3 1.8
4,249
0.57
4,198
20K 69.5K 0.7 1 0 118.4M 6.2B -0 14.6M 0.9 -2 -278.7K 1.2M 1.5M 11.4M 11.1M
3 1402/01/05 1.5 56.6 37 2.96
4,174
2.98
4,175
7.6M 29.9K 1.8 2.9 32.32 7.6B 14.7B 21.6B 35.2M 2.18 -52 -18.3M 1.4M 19.7M 33.7M 15.4M
سابقه پول داغ نماد خکرمان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خکرمان 438 2.97 1.35 38.7M 28.7M 2 1 68.6M 137.2M 11 6 37.3M 27M 2.8B فروش 12:17:53 1402/01/07
2 خکرمان 438 2.99 1.4 39.1M 28M 2 1 53.1M 106.3M 11 5 37.3M 26.8M 2.9B فروش 11:35:34 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده