سابقه روزانه و لحظه ای نماد خکاوه

نماد خکاوه شرکت سایپا دیزل در بازار پایه زرد فرابورس گروه خودرو و ساخت قطعات و زیر گروه تولید وسایل نقلیه موتوری - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه خکاوه چارت تکنیکال خکاوه ریزمعاملات خکاوه پول داغ خکاوه سهامداران عمده خکاوه افزایش سرمایه خکاوه تعدیل قیمت خکاوه نمودار قیمت خکاوه چارت دلاری خکاوه TSETMC خکاوه کدال خکاوه فیلتر کدال خکاوه
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
خکاوه سایپا دیزل بازار پایه زرد فرابورس خودرو و ساخت قطعات تولید وسایل نقلیه موتوری 1.1M 2.6B 6.4T 47.51% 1.3B 3.1T 3.9M 4.4M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه رتبه نقدشوندگی
خکاوه -0.61%
24,300
-0.61%
24,300
478.1B 734B 2.2T 5.8T -53.8M 5.9B -703M -8.5B -87.2B 1.4 1423 17.18 0 170
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
خکاوه 3 6 5 7 20 1 18 -22 262 26 32 32 262 1401/02/04 -37 1402/03/06
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
خکاوه 22,800 19,300 19,300 18,350 18,350 18,350 25,850 25,850 25,850 25,850 29,950 38,350 13 34 34 41 63 109
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
خکاوه SMA5: 24,230 SMA10: 23,610 SMA20: 24,160 SMA50: 22,421 SMA100: 22,547 SMA200: 24,190 EMA5: 24,140 EMA10: 24,031 EMA20: 23,615 EMA50: 23,038 EMA100: 23,218 EMA200: 24,190 62 41 28 688 1,120 -41 11
K: 59
D: 49
Upper: 25,981
Middle: 24,160
Lower: 22,339
Value: 370
Signal: 396
Diverg.: -26
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 5.9B 32.6B 14.7B 13.2M 1 -24% -2.4M 1.3M 3.7M 11.9M 9.5M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1403/02/05 0.9 43.9 46.9 -0.61
24,300
-0.61
24,300
37.6K 35.5K 0.3 0.3 0 -53.8M 3.3B -0 1.4M 0.11 2 22.1K 125K 102.9K 1.2M 1.2M
2 1403/02/04 1 48.2 46.3 -2
24,450
-2
24,450
15K 3.8K 1 1.3 47.51 -1B 9.9B -337.2M 4.1M 0.32 10 415.3K 728.8K 313.5K 3.3M 3.7M
3 1403/02/03 1.9 89 47.7 2.67
24,950
0.62
24,450
12.9K 250K 1.9 3.1 47.51 7B 19.4B 15.1B 7.8M 0.62 -36 -2.8M 424.4K 3.2M 7.4M 4.5M
سابقه پول داغ نماد خکاوه
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خکاوه 2,425 -0.82 0.73 36.6M 49.8M 1 2 140.4M 70.2M 1 0 140.4M 0 140.4M خرید 09:43:02 1403/02/05
2 خکاوه 2,450 -1.8 1.04 48.5M 46.5M 1 1 317.1M 250.6M 2 4 291.5M 184M -337.2M خرید 12:26:32 1403/02/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده