سابقه روزانه و لحظه ای نماد خکاوه

نماد خکاوه شرکت سایپا دیزل در بازار پایه زرد فرابورس گروه خودرو و ساخت قطعات و زیر گروه تولید وسایل نقلیه موتوری - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
خکاوه سایپا دیزل بازار پایه زرد فرابورس خودرو و ساخت قطعات تولید وسایل نقلیه موتوری 1.1M 2.6B 5.7T 51.05% 1.3B 2.9T 5.9M 16.8M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
خکاوه 2.98%
21,750
2.98%
21,750
601.3B 2.4T 6.6T 12.6T 4.4B 17.4B 37.9B 70.9B 49.7B 0.88 136 159.93 0 0 100
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
خکاوه 9 9 12 6 11 46 76 295 484 46 149 322 637 1400/09/24 3 1402/01/08
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
خکاوه 19,030 17,840 14,920 8,720 8,720 5,150 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 21,750 14 22 46 149 149 322
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
خکاوه SMA5: 20,598 SMA10: 20,025 SMA20: 19,578 SMA50: 18,810 SMA100: 14,628 SMA200: 12,544 EMA5: 20,797 EMA10: 20,252 EMA20: 19,862 EMA50: 18,118 EMA100: 15,999 EMA200: 12,544 66 64 33 678 1,232 0 171
K: 100
D: 92
Upper: 21,674
Middle: 19,578
Lower: 17,481
Value: 645
Signal: 527
Diverg.: 118
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 13.4B 26.8B 12.5B 12.8M 0.9 -168% -6.3M 31.5K 6.4M 12.8M 6.4M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 12.5 276.9 22.2 2.98
21,750
2.98
21,750
13.1M 0 0.2 0.3 51.05 4.4B 6.4B 4.5B 2.9M 0.22 -68 -2M 0 2M 2.9M 0.9M
2 1402/01/08 4.4 82.8 19 2.97
21,120
2.97
21,120
6.9M 0 0.2 0.2 51.05 4.9B 7.2B 4.6B 3.4M 0.25 -69 -2.3M 31.5K 2.4M 3.4M 1M
3 1402/01/07 3.3 130 38.9 2.81
20,510
2.96
20,540
4.2M 500 0.4 0.3 51.05 4.1B 13.2B 3.4B 6.5M 0.48 -31 -2M 0 2M 6.5M 4.5M
سابقه پول داغ نماد خکاوه
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خکاوه 2,175 2.98 16.01 236.7M 14.8M 19 10 236.7M 14.8M 1 0 236.7M 0 4.5B خرید 09:04:09 1402/01/09
2 خکاوه 2,112 2.97 3.4 80.7M 23.7M 1 4 144.4M 36.1M 2 0 76M 0 4.6B خرید 11:19:38 1402/01/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده