سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خنصیر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خنصیر : تولید انواع قطعات خودرو عمده تأ میل لنگ ومیل سوپاپ
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,026
قیمت پایانی
-13
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.7
درصد خالص خرید حقوقی
54
ارزش معاملات
44.8B
حجم معاملات
35.0M
خالص خرید حقوقی
2.4M
خرید حقوقی
8.3M
خرید حقیقی
26.7M
فروش حقیقی
29.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-6B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.9 14 17 135 1.44
12,650
-0.40
12,420
23,377 764 0.8 1 42.21 1.06 -2 7B 5.5M -106.4K 1M 4.5M 4.4M -527.8M
2 1401/07/04 1 18 18 172 3.06
12,470
4.71
12,670
13,424 19,315 0.7 0.9 42.21 0.87 -3 5.6B 4.5M -138K 1M 3.5M 3.4M -373.7M
3 1401/07/02 0.5 11 23 -2,221 -4.80
12,100
-4.96
12,080
0 794,878 0.6 0.9 42.21 0.85 42 5.3B 4.4M 1.8M 1.8M 2.6M 4.4M -0.9B
4 1401/06/30 0.8 11 15 208 -0.55
12,710
-0.86
12,670
4,500 13,743 0.4 0.5 42.21 0.51 -6 3.4B 2.7M -163.7K 845K 1.8M 1.6M -0
5 1401/06/29 0.4 13 37 -833 -4.13
12,780
-3.98
12,800
552,349 418 1.4 2.3 42.21 1.73 7 11.5B 9M 651.8K 1.9M 7M 7.7M -2.1B
6 1401/06/28 0.5 13 27 -166 -4.51
13,330
-4.94
13,270
0 1,800 1.1 1.9 42.21 1.4 2 9.7B 7.3M 124.9K 1.5M 5.8M 5.9M -1.4B
7 1401/06/27 0.6 12 20 -320 -3.72
13,960
-4.97
13,780
0 4,200 0.2 0.3 42.21 0.31 14 2.3B 1.6M 229.5K 229.5K 1.4M 1.6M -611.6M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
7 % 5 0 -13 -11 1 -7 -18 -42 -54 9 69
سابقه پول داغ نماد خنصیر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خنصیر 1,279 2.57 0.71 12.2M 17.2M 4 1 38.5M 154.1M 0 4 0 131.9M -527.8M فروش 11:17:33 1401/07/06
2 خنصیر 1,276 2.33 0.7 8.6M 12.4M 9 1 5M 128.8M 0 3 0 124.6M -373.7M فروش 09:25:48 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک