سابقه روزانه و لحظه ای نماد خموتور

نماد خموتور شرکت موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس گروه خودرو و ساخت قطعات و زیر گروه تولید وسایل نقلیه موتوری - ساخت، مونتاژ،خریدو واردات موتور ومواد اولیه وقطعات نیمه ساخته انواع موتورهای خودرو، صنعتی، کشاورزی وهمچنین تولیدونصب آنها به ادوات مختلف وفروش وصادرات آنها،واردات وخرید وفروش انواع ماشین آلات وتجهیزات وسایرصنایع مشابه ونصب وراه اندازی ومشاوره درانتخاب آنها،عقد هرگونه قرارداد بااشخاص حقیقی وحقوقی. انجام فعالیتهای آزمایشگاهی در زمینه آزمون انواع خودرو و مواد اولیه وقطعات آنها بر اساس استاندارد سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ بازار اول (تابلوی فرعی) بورس خودرو و ساخت قطعات تولید وسایل نقلیه موتوری 1.4M 3B 3T 19% 570M 575.7B 20.4M 14.2M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
خموتور -2.97%
9,800
-2.18%
9,880
1.1T 1.7T 2.9T 8.4T -334.5M 26.4B 36.8B 16.2B 1.4B 1.35 986 10.24 -214.99 0 270
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
خموتور -3 -9 -2 -14 -1 33 118 112 92 37 118 202 202 1401/07/25 -31 1399/10/29
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
خموتور 8,730 8,730 6,940 4,495 3,242 3,242 11,360 11,360 11,360 11,360 11,360 11,360 30 30 64 153 250 250
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
خموتور SMA5: 10,264 SMA10: 10,172 SMA20: 9,906 SMA50: 9,584 SMA100: 8,009 SMA200: 5,970 EMA5: 10,122 EMA10: 10,101 EMA20: 10,019 EMA50: 9,387 EMA100: 8,197 EMA200: 5,970 48 74 21 551 313 -45 -4
K: 55
D: 62
Upper: 10,985
Middle: 9,906
Lower: 8,826
Value: 178
Signal: 201
Diverg.: -22
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -2.4B 36.2B -14.9B 35.6M 6.3 20% 2.4M 4.3M 1.8M 31.4M 33.8M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/03/16 0.8 31.4 37.9 -2.97
9,800
-2.18
9,880
188.3K 21.5K 0.8 0.5 0 -334.5M 10.7B -0 10.9M 1.91 3 341.4K 1.4M 1.1M 9.5M 9.9M
2 1402/03/13 0.7 21.3 28.8 -4.08
10,100
-4.94
10,010
1K 97.4K 0.8 0.6 19 -2.3B 12.7B -14B 12.6M 2.21 18 2.2M 2.5M 283.7K 10.1M 12.3M
3 1402/03/10 0.9 24.4 27.8 -2.68
10,530
-4.99
10,280
1K 25.1K 0.8 0.6 19 191.8M 12.8B -898.5M 12.1M 2.13 -1 -182.1K 322K 504.1K 11.8M 11.6M
سابقه پول داغ نماد خموتور
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خموتور 990 -1.98 0.82 31.2M 37.8M 296 253 31.2M 37.8M 4 5 32.1M 46.8M -2.5B فروش گروهی 10:56:35 1402/03/16
2 خموتور 996 -1.39 0.68 30.9M 45.4M 260 191 30.9M 45.4M 4 4 32.4M 51.4M -2.1B فروش گروهی 10:22:17 1402/03/16
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده