سابقه روزانه و لحظه ای نماد خفولا

نماد خفولا شرکت خدمات فنی فولاد یزد در بازار پایه زرد فرابورس گروه خدمات فنی و مهندسی و زیر گروه سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
خفولا خدمات فنی فولاد یزد بازار پایه زرد فرابورس خدمات فنی و مهندسی سایر فعالیتهای حرفه ای علمی و فنی 443.5K 290M 1.3T 88.55% 256.8M 1.2T 3M 3.4M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
خفولا 2.91%
47,800
2.91%
47,800
646.5B 1.1T 2.7T 5.3T 143.4M -3.9B -2.7B -1.8B -21.4B 0 159 292.14 0 0 288
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
خفولا 9 9 20 20 17 50 120 341 194 50 120 374 566 1400/11/17 3 1402/03/10
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
خفولا 37,850 37,850 31,060 21,078 12,569 9,810 46,450 46,450 46,450 46,450 46,450 46,450 23 23 50 120 270 373
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
خفولا SMA5: 45,400 SMA10: 43,660 SMA20: 41,238 SMA50: 37,029 SMA100: 30,024 SMA200: 20,652 EMA5: 45,671 EMA10: 44,038 EMA20: 42,011 EMA50: 37,431 EMA100: 31,415 EMA200: 20,652 75 90 56 1,291 4,686 0 179
K: 100
D: 100
Upper: 47,130
Middle: 41,238
Lower: 35,345
Value: 2349
Signal: 1883
Diverg.: 466
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -3.6B 22.6B -4B 4.9M 1.9 39% 793.3K 823K 30.0K 4.1M 4.9M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/03/16 4 338.4 85.5 2.91
47,800
2.91
47,800
3.5M 0 0.2 0.2 0 143.4M 2.7B -0 566.3K 0.22 -5 -30K 0 30K 566.3K 536.3K
2 1402/03/13 5.9 195.1 33.1 2.99
46,450
2.99
46,450
2.5M 0 0.4 0.4 88.55 -1.7B 5.8B -4.4B 1.3M 0.49 30 373.3K 373.3K 0 881.9K 1.3M
3 1402/03/10 5.1 333.6 65.3 2.97
45,100
2.97
45,100
4.2M 0 1 1.2 88.55 -2B 14B 446M 3.1M 1.21 14 450K 450K 0 2.7M 3.1M
سابقه پول داغ نماد خفولا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خفولا 4,780 2.91 3.96 338.4M 85.5M 1 4 155.4M 38.8M 1 0 155.4M 0 155.4M خرید 09:05:32 1402/03/16
2 خفولا 4,645 2.99 5.86 195.1M 33.3M 21 175 195.1M 33.3M 8 0 196.5M 39.4M -4.4B خرید 12:24:37 1402/03/13
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده