سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خفناور

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خفناور : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
448
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
17.5
درصد خالص خرید حقوقی
-10
ارزش معاملات
30.7B
حجم معاملات
13.2M
خالص خرید حقوقی
-188K
خرید حقوقی
12.0K
خرید حقیقی
13.2M
فروش حقیقی
13.0M
برآیند پول داغ و گروهی
513.1M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 1.3 30 23 0 2.19
23,300
2.85
23,450
827,605 1,000 0.6 0.8 75 2.09 0 3.7B 1.6M -0 0 1.6M 1.6M 139.8M
2 1401/11/11 1.2 41 33 -27 1.56
22,800
2.90
23,100
191,931 1,000 2 3.5 75.06 6.4 0 10.9B 4.8M 12K 12K 4.8M 4.8M -340.5M
3 1401/11/10 0.9 20 24 0 -2.18
22,450
-2.83
22,300
500 605,978 0.3 0.3 75.06 0.89 0 1.5B 670.7K -0 0 670.7K 670.7K -0
4 1401/11/09 1.3 22 17 0 -1.08
22,950
-2.80
22,550
500 1,490,489 0.1 0.1 75.11 0.46 0 789.2M 349.5K -0 0 349.5K 349.5K -0
5 1401/11/08 2.1 33 15 0 -2.32
23,200
-2.74
23,100
3,057 250 0.5 0.5 75.36 1.96 0 3.4B 1.5M -0 0 1.5M 1.5M -4.1M
6 1401/11/05 1.3 24 19 475 -2.06
23,750
-2.89
23,550
500 23,500 0.7 0.7 75.99 2.71 -10 5B 2.1M -200K 0 2.1M 1.9M 823.5M
7 1401/11/04 0.7 19 25 0 -2.61
24,250
-2.01
24,400
5,401 707 0.8 0.7 77.45 2.94 0 5.4B 2.2M -0 0 2.2M 2.2M -105.6M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-1.4 % 0 -2 -4 4 10 13 -21 -2 -40 13 73
سابقه پول داغ نماد خفناور
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خفناور 2,345 2.85 1.49 29M 19.4M 1 6 139.8M 23.3M 1 0 139.8M 0 139.8M خرید 10:44:51 1401/11/12
2 خفناور 2,310 2.9 1.22 41.1M 33.8M 7 2 44.6M 155.9M 5 7 116.3M 169.4M -340.5M فروش 11:52:59 1401/11/11
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده