سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خصدرا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خصدرا : تأسیس کارخانجات کشتی سازی, تأسیسات، ماشین آلات و تجهیزات لازم در خشکی، دریا جهت طراحی، ساخت، تبدیل، تعمیر، نیمه شناور و خود ایستا, طراحی و ساخت و نصب خطوط دکل ها، پل های ارتباطی و انتقال نیرو در خشکی،و دریا و طراحی انواع مجتمع های پالایشی و لوله گذاری و طراحی و احداث مجتمع های بندر و داخل آب ساحلی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
18,922
قیمت پایانی
2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.1
درصد خالص خرید حقوقی
21
ارزش معاملات
90.9B
حجم معاملات
463M
خالص خرید حقوقی
-96.8M
خرید حقوقی
30.9M
خرید حقیقی
432M
فروش حقیقی
336M
برآیند پول داغ و گروهی
11.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.9 13 15 -886 0.36
1,942
0.62
1,947
110,000 7,200 0.2 0.3 0 0.07 29 3B 15.7M 4.6M 4.7M 10.9M 15.4M -0
2 1401/09/07 0.8 20 27 277 -0.26
1,935
-1.34
1,914
2,812 63,995 0.6 0.5 82.38 0.18 -4 7.6B 39.1M -1.4M 568.5K 38.5M 37.1M -1B
3 1401/09/06 0.8 28 34 -863 -1.12
1,940
-0.20
1,958
3,000 200,000 0.7 0.5 82.38 0.21 10 8.7B 45.1M 4.4M 4.4M 40.6M 45.1M -369M
4 1401/09/05 1 26 27 -1,740 -1.16
1,962
-1.31
1,959
725,887 200,000 0.7 0.5 82.38 0.2 21 8.4B 42.9M 8.9M 8.9M 34.1M 42.9M -1.2B
5 1401/09/02 0.8 14 17 -2,162 -0.65
1,985
-1.40
1,970
7,883 150,000 0.4 0.3 82.38 0.14 37 5.8B 29.4M 10.9M 12M 17.4M 28.3M -186M
6 1401/09/01 1.4 32 23 3,337 2.41
1,998
2.00
1,990
40,000 164,021 1.4 1.1 82.38 0.45 -17 19.3B 96.7M -16.7M 310.7K 96.4M 79.7M 1.4B
7 1401/08/30 2 68 34 20,959 2.90
1,951
2.95
1,952
31,820,424 200,000 3.3 3.5 82.38 0.9 -55 38B 194.7M -107.4M 24K 194.6M 87.2M 12.7B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-20.9 % -1 -3 -3 -5 -10 -4 -1 -18 -22 8 48
سابقه پول داغ نماد خصدرا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خصدرا 190 -2.06 0.77 20.4M 26.6M 14 1 11.8M 164.6M 1 6 121.6M 181M -1B فروش 12:19:23 1401/09/07
2 خصدرا 190 -2.06 0.8 20.7M 25.9M 19 1 14.1M 267.6M 1 5 121.6M 184.3M -799.8M فروش 12:19:07 1401/09/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد